18. december 2020

Nyt påbud skærper besøgsrestriktioner på ældrecentre, plejehjem og sociale botilbud

colourbox

Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu engang udstedt et påbud om besøgsrestriktioner i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Påbuddet trådte i kraft torsdag kl 17.00 og betyder, at beboere på ældrecentre og plejehjem nu kun må få besøg af tre faste besøgende – og kun to ad gangen. Til gengæld må de besøgende komme helt ind i den ældre beboers bolig. Hidtil er det kun en nær pårørende´, der har haft lov til at komme ind i boligen – med mindre det drejede sig om kritiske situationer. 

Ændringen er en konsekvens af en ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020, der torsdag aften blev meldt ud til kommunerne via et orienteringsbrev fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

- Det er en skærpelse i forhold til, at vi for nylig meldte ud, at vi anbefalede, at man udpegede fire nære besøgende, der to ad gangen måtte komme på besøg i ældrecentrenes besøgsrum. Men samtidig er det en lempelse i forhold til, at yderligere to nære pårørende nu må komme helt ind i beboerens egen bolig og julehygge lidt, siger fagchef for Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Sundhed & Omsorg, Anja Thoft Bach.

Hun forstår godt, hvis både beboere og pårørende er lidt forvirrede over de mange ændringer i udmeldelserne omkring besøg på ældrecentre og plejehjem, men understreger, at kommunen blot retter sig efter de nationale myndigheders anvisninger. Beboere og pårørende bliver løbende informeret direkte.

Også på det sociale område er der fra torsdag den 17. december kl. 17 indført skærpede besøgsrestriktioner.

På baggrund af påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Social- og Indenrigsministeriet udstedt en bekendtgørelse, der indfører et generelt forbud mod besøg på indendørs arealer på sociale botilbud. Dog må beboere få besøg i egen bolig af en-to faste besøgende.

I forbindelse med den generelt øgede smitterisiko i kommunerne, indføres besøgsrestriktionerne for at beskytte udsatte borgere på sociale tilbud mod smitte med Covid-19.

- På tilbud, der bliver omfattet af disse besøgsrestriktioner, vil det fortsat være muligt at foretage besøg i beboerens lejlighed i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af 1-2 faste besøgspersoner, siger Helle Mikkelsen, fagchef for Handicap & Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Påbuddet – og dermed besøgsrestriktionerne - gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det eller fastsætter et nyt påbud – dog senest den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

På kommunens corona-hjemmeside kan man læse mere om restriktionerne på de enkelte fagområder: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/corona