18. december 2020

Debatindlæg: Kommer der en Nationalpark Skjern Å

Foto: Karen Jensen, RKSK

Hvordan går det med den nationalpark?

Det spørgsmål får jeg med jævne mellemrum. Og jeg ved, at andre medlemmer af Nationalpark Skjern Å-udvalget også bliver spurgt. Derfor har jeg lyst til at gøre status efter et år, der har budt på både positive tilkendegivelser og blanke afslag, forhåbninger og udfordringer – og som er sluttet af med 888 mio. kr. i en national natur- og biodiversitetspulje, vi selvfølgelig kigger nærmere på.

Når NPU på mandag mødes til årets sidste møde, kan vi se tilbage på et år, der startede i nationalparkens tegn og undervejs drejede i uventede retninger, så vi nu primært taler om naturnationalparker – selvom jeg gerne vil understrege, at vi ikke har opgivet tanken om en Nationalpark Skjern Å.

Det er et år siden, at udvalget over lidt julefrokost fik fremlagt resultatet af de første ca. 200 møder med lodsejere i det område, der er centralt i projektområdeudkastet til Nationalpark Skjern Å.

To tredjedele af disse lodsejere var enten positive eller interesserede i at høre mere om nationalparkplanerne. Samtidig havde regeringen afsat 200 mio. kr. om året i 10 år til opkøb af lavbundsjorde, der skulle tages ud af landbrugsdrift i et forsøg på at lagre co2 og skabe mere vild natur.

I begyndelsen af 2020 gik vi derfor ind i arbejdet med nationalpark Skjern Å med masser af forhåbning. Men året blev ikke helt som forventet:

Den tætte lodsejerdialog blev indstillet på grund af corona i foråret, og efter fællesmøder i sommer sagde lodsejere i Søby og Værnengene nej tak til at blive en del af Nationalpark Skjern Å.

På Christiansborg lod den bebudede evaluering af de eksisterende fem danske nationalparker vente på sig – det samme gjorde lovrevisionen, der skulle bane vej for flere nationalparker på Finansloven.

I stedet åbnede miljøministeren to naturnationalparker med fokus på vild natur og biodiversitet –og allerede inden, at regeringen og støttepartierne kom med deres 888 mio. kr. til 13 nye naturnationalparker med vild natur og øget biodiversitet, havde vi i Nationalpark Skjern Å-Udvalget skiftet fokus.

Vi arbejder nu ihærdigt for, at to af de 13 naturnationalparker, der er afsat penge til på Finansloven, skal blive på Borris Hede og i Skjern Enge. Håbet er, at vi med tiden kan inkludere de to naturnationalparker i Nationalpark Skjern Å. For på den måde kan vi tilgodese natur og biodiversitet samtidig med, at vi øger turismen og lokales adgang til naturen.

Vi ved, at nationalparker har øget stoltheden i de områder, hvor de er udpeget; vi ved, at lokale producenter af nicheprodukter har markedsført sig med NP-logo og i mange tilfælde opnået et markant mersalg. Vi ved, at unge flytter til Thy, bl.a. som en følge af, at de gerne vil bo op ad en nationalpark.

Det er alt sammen effekter, vi også på sigt håber at se i vores område – foruden en øget biodiversitet i en vild natur, hvor der skal være plads til både planter, dyr og mennesker.

Derfor fortsætter vi arbejdet i Nationalpark Skjern Å-Udvalget.