8. december 2021

Skærpede krav om mundbind på kommunale institutioner

colourbox

I takt med, at corona-smitten i samfundet stiger, er der nu nationalt indført skærpede krav om mundbind eller visir i fælleslokaler på f.eks. ældrecentre, sociale bosteder, kommunale sygeplejeklinikker og til genoptræning.

Kravet om mundbind gælder for både besøgende over 12 år og medarbejdere, mens bl.a. beboere på institutioner er undtaget. Kravet gælder kun på fællesområder og f.eks. ikke i en beboers eget værelse/lejlighed eller på kontorer, hvor kun personale har adgang.

Kravet om mundbind eller visir gælder heller ikke for personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

- Møder man op og har glemt et mundbind, kan man få udleveret et mundbind, fortæller Dorthe Gammelgaard Jensen, leder af administrationen i Sundhed og Omsorg, Ringkøbing-Skjern Kommune.

I Ringkøbing-Skjern Kommune forventer Dorthe Gammelgaard Jensen ikke, at der vil komme problemer i forhold til krav om mundbind. Tvært imod hæfter hun sig ved, at såvel medarbejdere som pårørende og andre besøgende gør en ihærdig indsats for at passe på sårbare borgere og alle vil meget gerne gøre det rigtige.

- Man kan blive bortvist, hvis man nægter at bære mundbind de steder, der er krav om dette. Vi har dog ikke tidligere haft problemer med kravet om mundbind eller visir, og møder vi personer, der burde have haft mundbind på, tager vi selvfølgelig en dialog, siger Dorthe Gammelgaard Jensen og tilføjer, at man som besøgende altid er meget velkommen til at ringe på forhånd, hvis man har spørgsmål til reglerne på de enkelte tilbud.

Foreløbig frem til den 10. december er der desuden krav om, at man kan fremvise et gyldigt coronapas, hvis man vil på besøg på ældrecentre og sociale bosteder. Folketingets Epidemiudvalg skal inden den 10. december drøfte, om kravet om coronapas forlænges.

FAKTA:

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke for følgende personer:

 1. Beboere på plejecentre og i plejeboliger
 2. Borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser 
 3. Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud m.v.
 4. Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.
 5. Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale faciliteter for genoptrænings- og vedligeholdelsestræning.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en ’anerkendelsesværdig’ årsag til det, herunder:

 1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v.
 2. Under indtagelse af medicin.
 3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
 4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
 6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Der kan også være andre grunde til at fjerne et mundbind eller visir.