26. januar 2018

#Dindrømmekommune: Visionsbanken er åben

#Dindrømmekommune: Visionsbanken er åben

Hvordan ser din drømmekommune ud? Det nye byråd ønsker sig inspiration fra alle kanter til at gentænke kommunens vision, Naturens Rige. Giv dit bud på frem til den 7. februar, hvor inspirationsindsamlingen kulminerer med Folkeråd på Vestjyllands Højskole.

Kommunens vision er den, der udstikker retningen og driver arbejdet frem. I fire år har den samlede vision for Ringkøbing-Skjern Kommune heddet Naturens Rige som overskrift for underpunkterne Vækstjydernes hjem, Et liv i balance, Natur med pladsgaranti og Værtens bedste historie.

Med det nye byråd står visionen nu overfor at skulle tages op til revision, og derfor er der bud efter dine drømme for fremtidens kommune.

- Med et nyt byråd er det naturligt, at vi i fællesskab kigger på visionen og tager stilling til hvordan, vi ønsker at gå videre med den. Vi vil gerne inddrage borgere, forenings- og forretningslivets perspektiver i den proces, og jeg håber, at rigtig mange vil gribe den bold, siger Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, og fortsætter:

- Jeg er personligt meget glad for Naturens Rige, som jeg synes har gjort en positiv forskel både udadtil i brandingøjemed og indadtil som fælles forståelsesramme og retningsgiver. Min forventning er, at vi justerer den nuværende vision i forhold til det nye byråd, borgernes input og samfundsudviklingen, men at vi viderefører den overordnede ramme.

Kom med din vision
Fra den 26. januar til den 7. februar kan alle borgere give deres ideer, tanker og drømme for kommunens fremtid.

Her bliver man mødt af hjælpespørgsmålet: ”Hvad drømmer du om, at kommunen skal være om fire år? ” og så er ordet ellers frit.

Inden man går ind på visionsbanken, kan man med fordel sætte sig i helikopteren, og spørge sig selv, hvordan man kunne ønske sig, at kommunen udvikler sig på sigt.

- Visionsbanken er ikke tænkt som et sted, hvor man kan indstille konkrete sager til drøftelse. Det har vi andre kanaler til – fx spørgetiden ved byrådsmøderne. Det, vi ønsker med visionsbanken, er, at høre om de store perspektiver, de vidtløftige drømme og de visionære ideer, som folk går rundt og funderer over, siger Hans Østergaard.

Borgerpanel, ansatte, Folkeråd og sportstilskuere også med på råd
I arbejdet med at indsamle input, inspiration og drømme for Ringkøbing-Skjern er nettet kastet bredt ud. Også kommunens borgerpanel, som er et repræsentativt udsnit af befolkningen, har modtaget et spørgeskema. Ligesom tilskuere til håndboldkampe bliver bedt om at give deres besyv med.

Også ved en business brunch som Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er vært ved, er erhvervslivet spurgt ind til deres visioner for kommunen. På kommunens intranet vil de ansatte også blive bedt om at bidrage med deres drømme i en visionsbank.

Den 7. februar kulminerer indsamlingen med et Folkeråd på Vestjyllands Højskole, hvor alle er inviteret til at møde op og være med til at tegne fremtidens kommune. Sidste tilmeldingsfrist til Folkerådet er den 3. februar og skal ske til soeren.nilausen[mail]rksk.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice.

Alle bidrag bliver samlet og præsenteret for byrådet, og på www.rksk.dk kan man følge nyheder om visionsprocessen og se de indkomne ideer, når de er blevet samlet.