24. januar 2019

Ekstraordinært byrådsmøde torsdag den 24. januar

Ekstraordinært byrådsmøde torsdag den 24. januar

Der er offentlig adgang til byrådsmødet, der holdes på Hotel Fjordgården i Ringkøbing, hvor byrådet i forvejen er samlet til temamøde.

På torsdag den 24. januar vil byrådet drøfte sit høringssvar til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om placeringen af en ny havvindmøllepark på et ekstraordinært byrådsmøde. Havvindmølleparken skal oprettes som følge af Energiaftale 2018 og enten placeres ved Kriegers Flak eller i Nordsøområdet minimum 20 km fra Vestkysten.

På grund af høringsfristen skal emnet behandles inden næste ordinære byrådsmøde. Det ekstraordinære byrådsmøde bliver derfor afholdt i forlængelse af et temamøde, som byrådet holder på Hotel Fjordgarden den 24 januar. Byrådsmødet begynder klokken 18, og der er offentlig adgang til mødet. På grund af mødets placering bliver byrådsmødet ikke transmitteret på Kommune Tv eller via radio.

Dagsordenen kan findes her på kommunes hjemmeside: www.rksk.dk/byraadets-dagsordener