18. januar 2019

Få gratis inspiration til grønnere boligløsninger, der passer til dit hjem

 Få gratis inspiration til grønnere boligløsninger, der passer til dit hjem

Grønnere energi-løsninger og bedre boligøkonomi hænger sammen, det ved de fleste, men hvor skal man sætte ind, og hvor stor bliver investeringen? På tredje og sidste energimesse – denne gang i Lyne Forsamlingshus lørdag den 2. februar – kan boligejere få svar og inspiration.

Ingen spørgsmål er for dumme og ingen for komplicerede, når Projekt Landsbyenergi, der har til formål at fremme den grønne omstilling i landdistrikterne, fylder Lyne Forsamlingshus med fagmænd, uvildige eksperter og folk med forstand på financieringen lørdag den 2. februar klokken 10-14.

-  Vi ved fra de foregående energimesser, at boligejerne efterspørger inspiration og viden om de forskellige muligheder for energirenovering og –optimering. Og det er det, vi her samler på et sted, lige fra rådgivere, håndværkere og præsentationer af konkrete tekniske løsninger, så det er til at gå til – og endda med en varm kop kaffe i hånden, fortæller Alexander Lauring Knudsen, der står i spidsen for Projekt Landsbyenergi. Han fortsætter.

- Og man kan også stadig nå at skrive sig op til en gratis gennemgang af ens eget hus, et såkaldt energitjek til en værdi af 4000 kroner, der munder ud i skræddersyede anbefalinger til lige netop ens eget hus, siger han.

Meget at hente på klima- og budgetkontoen
700 boligejere har takket ja til et energitjek og resultatet er indtil videre cirka 650 færre tons co2 udledt til atmosfæren og omkring 7 millioner sparede kilowatt-timer. Det er kommunens leverandører Scanenergi og Energitjenesten som udfører energitjekkene, og det er også dem, der står for organisering og gennemførelsen af energimessen.

-  Vi har stillet 1000 gratis energitjek på højkant, og med de ca. 125 hjem, der er skrevet op til et energitjek, men endnu ikke haft besøg af konsulenterne, så er der snart ved at være udsolgt. Så man skal ikke vente for længe med at få skrevet sig op, siger projektleder Alexander Lauring Knudsen.

Projekt Landsbyenergi udspringer af et fælleseuropæisk tiltag, som har fokus på at involvere lokalsamfund i den grønne omstilling. Og det går godt i spænd med Ringkøbing-Skjern Kommunes energi2020 politik, hvor målet er, at kommunen som område skal være selvforsynende med vedvarende energi i år 2020, altså skal der være en balance mellem forbrug og produktion.

- Vi kan som kommune ikke løfte opgaven selv. Og det skal vi heller ikke. Den grønne omstilling foregår på mange niveauer. Omkring halvdelen af kommunens borgere bor i landdistrikterne, og derfor giver det god mening, at vi med lokale energiklubber, energimesser støtter op om både den grønne omstilling og en attraktiv boligmasse uden for centerbyerne.

FAKTA
Der er tidligere afholdt to energimesser i hhv. Vorgod-Barde og i Hee.

Foruden energimessen i Lyne Forsamlingshus afholder Projekt Landsbyenergi for tiden også:

To oliefyrsmøder, hhv. d. 22. januar i Hee Gl. stationsbygning og d. 23. januar i Tarm Bowling & Fritidscenter for boligejere med oliefyr. Til mødet får de information om oliefyr, tilskudsmuligheder, andre varmekilder, samt muligheden for at blive skrevet op til gratis energitjek. Relevante boligejere er inviterede via e-boks.

Håndværkeraften /fyraftensmøde for håndværkere d. 24. januar på UCRS i Skjern med fokus på energirenovering og indeklima.

Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i det 3-årige tværnationale projekt, Delivering Community Benefits of Civic Energy (COBEN). Projektet er medfinansieret af EU Interreg Nordsø samt vækstmidler fra kommunens vækstpuljer. Projektet, som kommunen og konsortiet har valgt at kalde LandsbyEnergi, skal understøtte handlingerne i kommunens Energi2020 strategi, som har til mål at gøre kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi inden udgangen af 2020.


COBEN logo