16. februar 2018

Håndboldtilskuere kan slå rekord i aften

Håndboldtilskuere kan slå rekord i aften

Når der i aften fløjtes til pause i kampen mellem Skjern Håndbold og Århus Håndbold i Skjern Bank Arena, får de 2600 tilskuere chancen for at være med i Europas – måske – største kahoot under ét tag. 

Kahooten, som mange vil kende som en quiz på hurtig paratviden fra biografsalen i minutterne før filmen toner frem på lærredet, vil i Skjern Bank Arena mere tage form af en meningsmåling.

Dermed kan de 2600 tilskuere både give deres mening til kende og være med til at slå rekord. Der er – såvidt vides - ikke tidligere lavet en kahoot med så mange deltagere på ét sted.

Udover, at deltagerne har chancen for at vinde ét af de fem gavekort på 1000 kr. til en handelsstandsforening i Ringkøbing-Skjern Kommune, giver kahooten også medindflydelse på de kommende fire års kommunalpolitik.

Det er nemlig Ringkøbing-Skjern Kommune, der står bag kahooten. Som sidste led i borgerinddragelsen i forbindelse med kommunens vision, vil byrådspolitikerne gerne høre håndboldtilskuernes drømme og visioner for fremtiden i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I forvejen er borgerne gennem de seneste uger blevet bedt om input til visionsprocessen via en business brunch med erhvervslivet, gennem input til visionsbanken på kommunens hjemmeside, via borgerpanelet, der er et stående panel af et repræsentativt udsnit af befolkningen i kommunen og endelig via det folkeråd, der blev afholdt på Vestjyllands Højskole den 7. februar.

- Det, vi har ønsket med visionsprocessen, er at inddrage så mange borgere som muligt. Vi ville gerne sikre en åbenhed, en dialog og et samarbejde omkring kommunens nye vision, siger borgmester Hans Østergaard.

Sammen med de øvrige byrådsmedlemmer vil borgmesteren få forelagt de indkomne input og ideer forud for et visionsseminar i slutningen af februar, hvor politikerne skal formulere kommunens nye vision.

 

FAKTA:

En kahoot – er en norsk quiz-baseret læringsplatform, der bl.a. bruges i klasseværelserne i form af spørgsmål med flere svarmuligheder. Flere end en milliard brugere har deltaget i en kahoot.

Ringkøbing-Skjern Kommunes visionsproces har kørt siden 26. januar og har indsamlet drømme og visioner fra borgere på kryds og tværs i kommunen. Kahoot’en i Skjern Bank Arena er den sidste borgerinddragende del af visionsprocessen, før byrådspolitikerne får forelagt bidragene forud for et visionsseminar den 21-22 februar. Her vil politikerne diskutere en revision af den gamle vision om Naturens Rige.