11. januar 2024

I Ringkøbing-Skjern Kommune bliver talenter klædt på til ledelse

Jannik Korshøj og Helle Sandkvist

Manglen på sosu’er og pædagoger kan også afhjælpes med dygtige og engagerede ledere i kommunerne. Bl.a. derfor giver Ringkøbing-Skjern Kommune nu endnu en gruppe ledelsestalenter et efteruddannelsesforløb, hvor de kan prøve kræfter med den gode ledelse. En af dem er 34-årige Jannik Korshøj, der er i praktik som leder af en daginstitution.

- Man kan kalde sig nok så meget leder, men hvis man vender sig om og opdager, at der ikke er nogen, der følger én, hvad nytter det så?

Ordene kommer fra Helle Sandkvist, der i syv år har været enhedsleder på den integrerede børneinstitution Solstrålen i Tarm.

- Der bliver talt så meget om, hvorvidt man er en god eller dårlig leder. Jeg har endnu ikke mødt en leder, der kunne det hele, fortsætter hun.

For Helle Sandkvist handler ledelse med andre ord ikke om, hvilken stol man sætter sig på - eller om retten til at vælge, om døren primært skal holdes åben eller lukket ind til ens kontor.

Derimod er ledelse ifølge Helle Sandkvist noget, der kræver omtanke og dømmekraft, engagement og åbenhed. Og derfor er hun én af de ledere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som lige nu har fået følgeskab af en ledelsesaspirant – og dermed har indvilget i at lægge alle sine ledelseskort åbent frem på bordet.

Et afklaringsforløb

På den anden side af bordet sidder pædagog Jannik Korshøj, der er i praktik som ledelsesaspirant i januar måned. I dag er tredjedagen for det lille ledelsesteam, og Helle Sandkvist har bemærket, hvordan hun allerede er begyndt at sige ’vi’ i stedet for ’jeg’ om ledelsesopgaven.

- Det har været nogle intense dage allerede, medgiver Jannik Korshøj. Han har hele tiden en lille kinabog indenfor rækkevidde. Her noterer han det, hver gang han har et spørgsmål, en undren eller et forslag til, hvordan han forestiller sig, at man også kunne ha’ tacklet en situation.

- Jeg tænker meget over tingene, og jeg er her for at iagttage og lære. For mig er det her et afklaringsforløb, hvor jeg får muligheden for at finde ud af, om min interesse for ledelse er der. Jeg er blevet prikket på skulderen og spurgt, om ledelse ikke var noget for mig. Og jeg kunne godt søge en lederstilling, og ville måske også få den, men jeg ville ikke vide, hvad jeg gik ind til. Nu får jeg en basisviden i stedet for bare at blive smidt ud i det, forklarer han og tilføjer:

- Det er rart at have muligheden for at få tiden til at være nysgerrig på, om det er dét, jeg skal.  

Dygtige ledere tiltrækker dygtige medarbejdere

Praktikforløbet er bare én del af et længere ledelsestalentforløb, hvor kommunens HR-udviklingskonsulenter giver Jannik Korshøj og 11 andre håndplukkede medarbejdere fra forskellige fag- og stabsområder i kommunen en hjælpende hånd og et fagligt netværk på vej gennem et 14 måneder langt ledelsestalentforløb.

Ledelsestalentforløbet er en fast del af HR-indsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune, og ledelsesaspiranterne bliver undervejs klædt godt og grundigt på med det formål at få afklaret, om de har lysten og evnen til på et tidspunkt i deres arbejdsliv at rykke op i geledderne og påtage sig ledelsesopgaver. Foruden to praktikker inkluderer forløbet også coaching, oplæg samt relevant og aktuelt læsestof, der har fokus på de udfordringer, som opleves i ledelse p.t.

Forløbet afsluttes med en opgave, som ledelsesaspiranterne fremlægger for deres ledere og for medlemmer af kommunens chefgruppe og direktion.  

- Man taler så meget om manglen på de varme hænder i kommunerne. Men set fra et HR-perspektiv handler det i lige så høj grad om at tiltrække de dygtigste ledere, eller at uddanne dem og tilknytte dem til organisationen. Dygtige ledere tiltrækker dygtige medarbejdere, og uden dygtige og engagerede ledere, vil vi få overordentligt svært ved at tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere, siger HR-udviklingskonsulent Mette Fjordside Hindhede og tilføjer:

- Dermed ikke sagt, at vi ikke pt har dygtige ledere i kommunen, for det har vi. Vi skal bare blive ved med at udvikle nye, dygtige ledere.

Plads til spørgsmål og undren

Nogle af disse ledere er inddraget i talentudviklingsforløbet med det simple formål, at ledelsesaspiranterne skal kigge dem over skulderen og lære til sig:

- Jeg er bevidst om, at jeg bliver set på udefra, men jeg har sagt til Jannik, at han skal give den fuld skrue, for han lægger jo mærke til nogle ting og giver nogle tilbagemeldinger på ting, som jeg ikke selv havde tænkt over. På den måde bliver han et spejlbillede på mig, siger Helle Sandkvist og vender sig mod Jannik Korshøj, idet hun fortsætter:

- Vi har haft nogle rigtig gode snakke allerede, og jeg lærer også af det her. Men når du er her i praktik, så er det, fordi du skal kigge på min ledelsesstil og tage det med dig, som du kan bruge.

Jannik Korshøj har allerede plukket et par ting, han vil tage med sig:

- F.eks. svarer du tit ”Hvad tænker du selv om det?” når en medarbejder kommer ind og har et spørgsmål. Der er en god balancegang i at vide, hvornår medarbejderen bare skal bekræftes i egen intuition eller beslutning, og hvornår medarbejderen søger retning eller vejledning fra sin leder, siger han.

Herudover har de bl.a. talt om behovet for langsommelighed. At man midt i en travl og til tider stressende hverdag på jobbet skal sørge for at skabe stunder, hvor man slapper lidt af og husker at trække vejret.

- Jeg kom med en forventning om, at jeg skulle lytte og lære en masse, men jeg indrømmer gerne, at jeg er blevet lidt overrasket over, hvor mange ting, der er i lederskabet. Der er sat mange både i søen på én gang, siger Jannik Korshøj.

Han understreger, at han tænker ledelse som noget, der udvikles gennem hele arbejdslivet. Helle Sandkvist nikker anerkendende og siger:

- Jeg synes da, det er svært at være leder. Der er så mange led i at være leder; der er det administrative, der er personalegruppen, man skal lede, der er børnene, forældrene, vagtplaner og tusindvis af andre forskelligartede opgaver – foruden politikker, strategier og lovgivning, vi skal forholde os til som en politisk styret organisation. Som leder er man på mange områder afhængig af at omgive sig med folk, der er klogere end en selv for at få det til at lykkes.

- Men vi har også talt om, at god ledelse også handler om at huske på, at det er forskellige ting, der fylder ens arbejdsdag afhængigt af, hvilken position man ser opgaverne ud fra, indskyder Jannik Korshøj, og Helle Sandkvist nikker og uddyber:

- For de ansatte på Rød Stue er der andre ting, som fylder i hverdagen end kommunens overordnede strategier for dagtilbud, så derfor er det ikke altid 100 pct. klart for dem, hvilken retning vi bevæger os i, siger hun og tilføjer:

- Her er det vigtigt at huske på, at man som leder også har en opgave i at oversætte værdier og strategier fra politikere og ledelsesgruppen til medarbejderne. Samtidig er det vigtigt at huske, hvorfor vi er her. Uden børnene var vi her ikke. Vores kerneopgave er ikke, at personalet trives, men uden trivsel går det heller ikke. 

Mod til at tvivle

I bilen på vej til arbejde har Jannik Korshøj samme morgen lyttet til en podcast om den gode ledelse, og i løbet af sin praktik kommer han med til MUS-samtaler med de af Solstrålens medarbejdere, som ikke har bedt sig fritaget for hans deltagelse i de fortrolige samtaler.

Samtidig har han allerede lært i sin praktik, at det er helt ok at være i tvivl som leder:

- Helle er ikke bange for at vise sin sårbarhed. Hun har åben dør i praktisk og overført forstand. Men hun er også bevidst om, at det er hende, der står med ansvaret, og at det er hendes dømmekraft, der skal afgøre, hvornår noget er vigtigt nok til at andet må vige for det. Hun lytter – uden nødvendigvis at give den enkelte medarbejder sin vilje, og hun formår at sende en medarbejder ud ad døren med en retning, i stedet for ti forskellige muligheder, når det er dét, der er brug for, siger han.

Klædt på som leder

Jannik Korshøj blev færdiguddannet som pædagog i 2013 og arbejder til daglig i børnehaven Blomstergården i Vorgod-Barde.

Jeg har arbejdet som pædagog i 11 år nu og elsker arbejdet. Men jeg kan også godt forestille mig, at jeg på et tidspunkt i livet, skal prøve en anden retning i faget. Derfor gik jeg til min leder og sagde ”Det er nu, jeg godt kunne tænke mig at tage ledelsesforløbet”, siger han.

Forud for den første af to praktikker er gået en ansøgningsrunde, samtaler, undervisningsdage, gruppearbejde og netværk med andre ledelsesaspiranter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Herudover har kommunens HR-konsulenter lavet personlighedsprofiler af alle ledelsesaspiranter bl.a. for at afdække deres styrker og svagheder i forhold til ledelse.

- Det har været virkelig spændende, siger Jannik Korshøj og forklarer:

- Jeg er blevet opmærksom på, hvad der er vigtigt for mig. Hvilke opmærksomhedspunkter er der og hvor har jeg mine styrker og svagheder.

- En af dine styrker er klart, at når du tager en opgave, så gør du det godt, siger Helle Sandkvist.

- Så gør du det 100 procent. Det er tydeligt at mærke, at du vil have noget ud af dit praktikforløb. Du skal have noget med dig hjem, tilføjer hun.