11. januar 2024

Ny pris sætter fokus på den attraktive arbejdsplads

Ny pris sætter fokus på den attraktive arbejdsplads

Væk er huskesedlerne. Væk er talrige mundtlige overleveringer. Væk er feriebøvl i en afdeling, der arbejder meget fleksibelt.

Ferieplanlægningen er blevet digitaliseret, så der er styr på medarbejdere, opgaver og borgere - også i ferietider.

Ved hjælp af diskrete QR-koder, som leder hen til en vejledningsfilm eller -tekst, kan borgerne nu få hjælp til at klare flere opgaver selv. QR-koderne sættes op i hjemmet hos de borgere i Ringkøbing og Videbæk, som får besøg af bostøtten.

Indsatserne betyder, at Bostøtten i Ringkøbing og Videbæk har fået den første af en ny-indstiftet pris i Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune. Med prisen følger en pokal, et diplom og 5.000 kr. til et personalearrangement efter eget valg.

Skulderklap

Den første uddeling af prisen, som fremover skal uddeles hvert halve år, blev uddelt lige før jul. Og gik denne gang til Bostøtten i Ringkøbing og Videbæk.

- Det er en stor anerkendelse af vores arbejde, og jeg er stolt af, at mine medarbejdere har fået det skulderklap, siger leder Gitta Stege.

Hun står i spidsen for en kompleks arbejdsplads med fleksibel arbejdstid, selvplanlægning, så der bliver mere tid til borgerne, bæredygtighed i forhold til medarbejdertrivsel, økonomi, opgaver og ressourcer - og så er Bostøtten helt fremme i skoen, hvad digitalisering angår:

- Vi har indført teknologi, der kan hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne. Vi har også fået indført en ny ferieplanlægning, der tager højde for, at vi skal løse en række opgaver hos borgerne, mens vi som ledelse faktisk kun planlægger max op til 50 procent af medarbejdernes arbejdstid - resten af tiden planlægger de selv, så det passer ind i både deres opgaver og deres privatliv. Det kan være en udfordring, når der skal planlægges ferie - men her har vi fundet en god digital løsning, siger Gitta Stege.

Prisen får de også for deres arbejde med kommunens afdeling Langtidsrask.

- Her på stedet er der en meget stabil og kompetent medarbejdergruppe, så efter vi sidste år var nødt til at afskedige nogle medarbejdere grundet færre opgaver, har flere af de blivende haft brug for hjælp til at håndtere en svær tid. Vi har derfor indledt et samarbejde med Projekt Langtidsrask - som er en forebyggende indsats for at forebygge sygdom og for at øge trivslen. Nu kender medarbejderne ordningen, og så er det også nemmere for dem fremover selv at kontakte Langtidsrask, siger lederen.

Rekruttering

I Handicap og Psykiatri arbejdes der målrettet på, hvordan man kan sikre rekrutteringen af fremtidens medarbejdere, lige som der også er stor fokus på, hvordan man bevarer tilknytningen til de gode medarbejdere, man allerede har. Et af midlerne er (i endnu højere grad) at skabe og vise den attraktive arbejdsplads, så man med det gode eksempel bliver mere interessant for potentielle medarbejdere.

Arbejdet er sket ud fra en 15-trins model med fokus på tiltag, man på arbejdspladsen selv kan gøre for at være/blive en attraktiv arbejdsplads. Resultaterne er ført ind i et skema, hvor det bliver beskrevet, hvilke af de 15 trin i modellen, arbejdspladsen har arbejdet med og hvilken effekt, det har haft.

- Rekruttering og tilknytning bliver en af de helt store opgaver også på vores område fremover. Vi har virkelig gode arbejdspladser i Handicap og Psykiatri, og dem skal vi blive endnu bedre til at vise frem. Fordi vi gerne vil have alle med ombord i opgaven med at vise vores attraktive arbejdspladser, har vi derfor valgt, at vi hvert halve år kårer den mest attraktive arbejdsplads i Handicap og Psykiatri, siger Line Loldrup, fagchef i Handicap og Psykiatri.

 

Fakta

 

Prisen

·  Seks arbejdspladser havde indstillet sig til prisen

·  Medarbejderne de seks steder har arbejdet med omdømme-ledelse, onboarding, fysisk og psykisk sundhed, forebyggelse af stress og mistrivsel, teamsamarbejde, digitalisering og teknologi, organisationskultur, ledelse og work/life-balance.

·  Prisen uddeles hvert halve år og består af en pokal, et diplom og 5.000 kr. til et personalearrangement efter eget valg.

 

Bostøtten i Ringkøbing og Videbæk:

· Støtte til visiterede borgere primært i borgernes eget hjem ved fysiske besøg eller som virtuelle opkald, samtaler i Smedegade med bostøttemedarbejder eller som et gruppetilbud.

· I bostøtten prioriteres det, at der sker kompetenceudvikling af ansatte, så borgerne kan få leveret den støtte, der matcher deres behov på en måde, så borgerne fortsat har mulighed for at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Den store kompleksitet og bredde i opgaverne kræver veluddannede og engagerede medarbejdere med høj faglighed.

· Læs mere om Bostøtten her: https://handicapogpsykiatri.rksk.dk/korterevarende-tilbud/bostoette