18. januar 2021

Jakob skal bringe industrialiseringens 4. bølge til Ringkøbing-Skjern

Lab manager Jakob Lemming

Ny lab manager skal stå i spidsen for forsknings- og demonstrationslaboratorium ved Innovest, hvor lokale virksomheder kan eksperimentere med mulighederne inden for digital transformation.

Digital transformation, industri 4.0, den fjerde industrielle revolution. Ofte må man tage temmelig abstrakte begreber i brug, hvis man vil  beskrive virksomhedernes bevægelse hen imod at koble den digitale verden og dens enorme regnekraft med den fysiske produktion og produktudvikling.

Men hvor det kan være svært helt at få greb om begreberne, så er laboratoriet, der går under navnet AU Digital Transformation Lab Skjern (AU-DTL Skjern) anderledes håndgribeligt.

Når laboratoriet står færdigt, kan lokale virksomheder blandt andet tage ideer med i laboratoriet og ved hjælp af en akkurat digital kopi, en såkaldt digital twin, eksperimentere med udvikling af produkter og processer.

- Det er et stort es for vores virksomheder at få adgang til den nyeste forskningsbaserede viden og de nyeste teknologier, som for små- og mellemstore virksomheders vedkommende ellers ville være økonomisk uden for rækkevidde, siger Hans Jørn Mikkelsen, erhvervsdirektør ved Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Han fortsætter:

- Vi er i forvejen stærke på udvikling her i området, og vil man bevare den position er det om at være i bevægelse. Samtidig er det også et plus for det akademiske miljø at kunne høste viden fra virksomhedernes erfaringer.


Rette mand til opgaven
At lykkes med at skabe netop dette miljø for videnudveksling mellem lokale virksomheder og forskningsmiljøet er opgaven for den nye lab manager, der begyndte sit virke den 15. januar, og her mener erhvervsdirektøren, at Aarhus Universitet i Jakob Lemming, der kommer fra en stilling som afdelingschef ved Danmarks Tekniske Universitet, har fundet den rette mand:

- Hvis vi havde beskrevet en ønskekandidat, ville det minde meget om Jakobs profil. Han har den rette faglige baggrund, og så har han erfaring med at lede projekter, der i sin kerne kræver de samme kompetencer, vi har brug for: dyb indsigt i den teoretisk-tekniske side af sagen koblet med en udadvendt personlighed og en evne til at skabe netværk og samarbejder, siger Hans Jørn Mikkelsen.

Jakob Lemming ansættes ved Aarhus Universitet og får sin daglige gang på Innovest. Han skal lede opbygningen af såvel lab som samarbejder med de lokale virksomheder, der allerede har tilkendegivet stor interesse.

Selv siger den nytiltrådte labmanager:

- Det er et privilegie at skulle stå i spidsen for et projekt med ambitioner af denne karat, og jeg går meget ydmygt til opgaven. Første opgave bliver at møde både de lokale virksomheder og forskerne for at prioritere, hvad laboratoriet skal fokusere på. Herefter skal vi hurtigst muligt i gang med konkrete eksperimenter, siger Jakob Lemming og tilføjer

- Og så håber jeg på, at vi med laboratoriet kan bidrage til virksomhedernes digitale udvikling og vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På Aarhus Universitet vil DTL samarbejde med digitaliseringscentret DIGIT, ledet af professor Peter Gorm Larsen, Institut for Elektro- og Computerteknologi. 

Målet er at AU-DTL Skjern bliver en del af et netværk af lignende labs i Region Midtjylland organiseret omkring DIGIT centret på Aarhus Universitet.

Lab'et vil være åbent for besøg fra virksomheder og samarbejdspartnere, ligesom det er tanken, at der flere gange årligt vil være aktiviteter for skoleklasser og ungdomsuddannelser. Desuden vil Phd-studerende, post docs og andre forskere løbende via bl.a. foredrag formidle resultaterne af deres forskning.
 

Fakta
AU-DTL Skjern er støttet af Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune med 5,03 mio. kr., af Erhvervsvækstforum med 5,0 mio. kr., af kommunens Videnudvalg med 2,8 mio. kr, og med 600.000 kr. hver fra de fem lokale virksomheder, der indtil videre har koblet sig på projektet.

Læs mere om AU-DTL Skjern her og her 

Læs mere om Digital Twin teknologien 

​Foto: Søren Palmelund, Jysk Fynske Medier