23. september 2020

Det sidste nik på plads for storstilet industrielt og akademisk samarbejde i Ringkøbing-Skjern

Foto: Merete Jensen

 

 

På et møde mandag gav Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune sit endelige tilsagn om 5.030.000 kr. fra kommunens vækstpulje til produktionserhverv til at tilføre ny forskningsbaseret viden til produktionsindustrien i kommunen.

Det skal ske ved at opbygge et fysisk og digitalt forsknings- og demonstrationsfacilitet - eller et lab - på Innovest. Lab'et skabes i et tæt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitet og skal være med til at sikre, at lokale virksomheder er med forrest på den nye industrielle bølge, hvor den digitale verden integreres med den fysiske produktion. Det officielle navn vil være "AU Digital Transformation Lab" ("AU-DTL Skjern").

Kommunens Erhvervsvækstforum har ligeledes givet tilsagn til projektet på 5.000.000 kr. og sideløbende med ansøgningen i Erhvervs- og Vækstudvalget, har Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd søgt kommunens Videnudvalg, og allerede i december 2019 fået tilsagn om 2.800.000 kroner af vækstmidlerne målrettet uddannelse. Endelig er fem lokale virksomheder gået sammen i en investorgruppe, som er klar til at investere 3 millioner kroner i projektet, fordelt over tre år. Projektet er åbent for, at flere virksomheder kan blive investorer.

Et storstilet projekt

Der er med andre ord tale om et storstilet projekt, som borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard da også forventer sig meget af:

- Det er helt unikt, at så mange parter går sammen og arbejder hen imod samme mål, og det er da klart, at vi har tårnhøje forventninger. Rigtig mange af vores produktionsvirksomheder er allerede blandt de førende innovative spillere på deres bane, men den akademiske viden, som Aarhus Universitet byder ind med i projektet her, kan være med til at sikre grundlaget for vækst, udvikling og innovation og dermed løfte vores virksomheder til nye højder, siger borgmesteren. Han understreger, at alle erhvervs- og produktionsvirksomheder i kommunen kan få glæde af samarbejdet, fordi en forskningsbaseret tilgang til produktudviklingen kan tilføre ekstra viden til lokale virksomheders udviklingsafdelinger.

Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, er enig:

- Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune er et konkret og rigtig godt eksempel på, hvordan den nyeste viden, innovation og teknologi, der skabes på universitetet, bliver gjort tilgængelig for virksomhederne. Jeg er overbevist om, at AU Digital Transformation Lab vil bidrage til lokal udvikling og vækst til gavn for både erhvervslivet og borgerne i kommunen. Jeg håber, at mange af kommunens virksomheder vil gribe muligheden for et tæt samarbejde i AU Digital Transformation Lab, og jeg glæder mig personligt over, at der med laboratoriet nu bygges oven på det gode samarbejde, som Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet har haft i mange år, siger Brian Bech Nielsen.

Samarbejdsaftalen springer direkte fra kommunens erhvervspolitik, og i Erhvervs- og Vækstudvalget siger formand Søren Elbæk da også:

- AU-DTL Skjern samarbejdet understøtter på smukkeste vis innovationen i vores virksomheder og sikrer en meget lettere adgang til den nyeste teknologiske viden og forskning inden for produktionsteknologi, samtidig med, at den innovative produktudvikling vil stige og der kommer specialiseret arbejdskraft til området. For mig er der ingen tvivl om, at området vil blive kendt som en førende lokalitet inden for den såkaldte Digital Twin-teknologi.

Søren Elbæk peger på den videnbro, der bliver bygget, når virksomhederne kan suge viden til sig fra den akademiske verden - og når de omvendt kan bibringe universitetet værdifuld viden om praksis.

I kommunens Videnudvalg peger formand Lise Juhl Hansen på, at endnu en samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet bringer universitetsverdenen tættere på Vestjylland - og vestjyderne tættere på uddannelsesverdenen:

- Jeg tror og håber, at AU-DTL Skjern samarbejdet kan komme til at fungere som en direkte fødekæde til erhvervsuddannelserne for vores unge. Projektet vil understøtte et aktivt studiemiljø på Innovest og øge muligheden for at tiltrække højteknologisk efteruddannelse til området, siger hun og peger på, at kommunen allerede har samarbejder med Aarhus Universitet på mange andre områder, fx i forhold til at matche studerende og nyuddannede med kommunens virksomheder, ligesom markedsføringsuddannelsen på Innovest er i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest.

Også fra Erhvervsvækstforum lyder der optimisme, efter at finansierings- og samarbejdsaftalen efter flere års tilløb nu er på plads:

- Samarbejdet med Aarhus Universitet giver nogle fantastiske muligheder. Erfaringer fra lignende projekter og netværk i England har vist, at ordrerne fra deltagende virksomheder er steget med over 100 procent i forhold til de oprindelige salgsmål, så det skal da blive spændende at følge udviklingen og se, hvor stor en værditilvækst samarbejdet giver begge parter, siger Kim Brarup, formand for kommunens Erhvervsvækstforum, der er sat i verden for netop at støtte og igangsætte initiativer, som giver vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Innovations-lab på Innovest

Med finansieringen på plads bliver projektet skudt i gang i januar 20201og med officiel åbning af lab'et i foråret 2021.

Direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Hans Jørn Mikkelsen glæder sig til at byde velkommen til det nye samarbejde. Helt praktisk vil AU's lab blive etableret på Innovest i Skjern og bemandet i starten af en labmanager, to postdocs og 2 PhD studerende. Labmanageren vil være bindled mellem lab'et i Skjern, lokale virksomheder og AU's forskningsmiljøer i Aarhus. En professor fra AU vil stå i spidsen for den forskningsmæssige del af aktiviteterne i lab'et.

- Lab'et vil åbne nogle interessante døre med gode muligheder for højtuddannede, dygtige folk, og vil supplere filosofien bag vores Danmarks Største Arbejdsplads-kampagne, hvor vi forsøger at få flere veluddannede karrieremennesker til at kigge mod vest og mod de enorme muligheder for spændende job, medindflydelse og gode karrieremuligheder vores erhvervsliv byder på i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Hans Jørn Mikkelsen.

Fremtidens industri - på tværs af kommunegrænser

Lab'et skabes i samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Aarhus Universitets Institut for Ingeniørvidenskab og vil blive et knudepunkt for at sikre et flow mellem forskningsbaseret viden fra universitetet og praksisbaseret viden ved virksomhederne.

Planen er, at lab'et bliver knyttet til et centralt hub på AU, ligeledes er der planer om at etablere parallelle labs i andre kommuner i Region Midtjylland. De

enkelte labs kobles sammen gennem det centrale hub på AU. De nye labs kan vise, hvordan fremtidens industri ser ud og danne grundlag for udvikling af produktprototyper ved brug af øget digitalisering, nye materialer og produktionsteknologier.

Hvert lab har sit eget fokus. I Ringkøbing-Skjern vil fokus være på Digital Twin teknologien, der gør det muligt at lave en digital kopi af et produkt eller en produktionsproces, som man kan udvikle og teste på. Herved spares der både økonomiske og tidsmæssige ressourcer, da både produkt og proces kan optimeres og testes uden, at man fysisk flytter rundt på nogen af delene. Når den optimale løsning er fundet, kan man implementere den fysisk på selve produktionslinjen. I det lokale lab i kommunen, vil der være mulighed for at udarbejde såvel den digitale twin af produktet, den digitale twin af produktionsprocessen og efterfølgende gennemføre en fysisk test af begge dele på produktionsanlægget.

Skoleklasser på besøg i universitetsverdenen

Lab'et vil være åbent for besøg fra virksomheder og samarbejdspartnere, ligesom der flere gange årligt vil være aktiviteter for skoleklasser og ungdomsuddannelser. Desuden vil Phd-studerende, post docs og andre forskere løbende via bl.a. foredrag formidle resultaterne af deres forskning.

Ud over de åbne formidlingsaktiviteter vil lab'et være omdrejningspunkt for forskning knyttet til enkelte virksomheder eller grupper af virksomheder. Virksomhederne betaler selv den forskning, som knytter sig direkte til dem selv. Herudover er det et væsentligt succeskriterie for projektet, at der løbende søges midler hjem til nye forskningsprojekter.

Erhvervsrådet har tidligere afholdt informationsmøder med flere af områdets produktionsvirksomheder, og tilbagemeldingerne fra de lokale virksomheder har været positive. Flere virksomheder har tilkendegivet, at projektet understøtter allerede igangsatte tiltag hos dem.

Projektet løber over tre et halvt år. Efter bevillingsperioden er det målet, at projektet er selvfinansieret. Finansieringen skal herefter komme fra virksomheder og forskningsprojekter.

I Ringkøbing-Skjern Kommune indgår Industri 4.0 projektet i erhvervspolitikken og erhvervspolitikkens handleplan 2019-2020 - og retter sig mod Målsætning 4, der fokuserer på at styrke udvikling og innovation.