6. juli 2021

Nationalpark Skjern Å-udvalget har indstillet Skjern Enge til ny naturnationalpark

Foto: Merete Jensen

Tre år efter, at Nationalpark Skjern Å-udvalget blev nedsat på tværs af Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner, har udvalget nu sat et foreløbigt punktum for arbejdet.

Det sker med en officiel indstilling til Miljøministeriet af Skjern Enge som ny naturnationalpark i Danmark.

Borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for Nationalpark Skjern Å-udvalget Hans Østergaard har underskrevet indstillingen på vegne af udvalget, der foruden formanden og de tre viceborgmestre fra hhv. Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner også består af borgerrepræsentanter samt repræsentanter for interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Vestjysk Landboforening.

- Vores fælles langsigtede mål er fortsat en nationalpark i et større område, der også inkluderer Borris Hede og ådalen længere mod øst og ind i Herning Kommune. Men evalueringen af de nuværende nationalparker er blevet udsat på ubestemt tid i Miljøministeriet, og det politiske fokus på Christiansborg er på naturnationalparker. Derfor indstiller vi nu det ca. 1.300 hektar store å- og delta-område imellem jernbanen/A11 ved Skjern og ud til åmundingen i Ringkøbing Fjord, siger Hans Østergaard og tilføjer:

- Håbet er, at en naturnationalpark dér med tiden vil blive kernen i en større Nationalpark Skjern Å.

I indstillingen til Miljøministeriet er der lagt vægt på, at Skjern Å løber ud i Danmarks eneste dynamiske floddelta, ligesom den unikke natur i og omkring åen og ådalen vil supplere de allerede udnævnte naturnationalparker, så man dermed kan opnå målet om, at Danmarks mange forskellige naturtyper repræsenteres i naturnationalparkerne.

”Desuden findes i området en række særlige arter, som kræver beskyttelse og sikring/forbedring af levesteder: laks, finnestribet ferskvandsulk, vandranke, grøn kølleguldsmed, skestork, havørn samt et stort antal ynglende og rastende vandfugle” lyder det i indstillingen.

Det er samme liste af særlige arter, som miljøminister Lea Wermelin fik udleveret, da hun midt i april var på besøg ved Pumpestation Nord for netop at høre om områdets potentiale som naturnationalpark – og nationalpark.

Allerede der løftede ministeren sløret for, at de resterende udpegninger af i alt foreløbigt 15 naturnationalparker i Danmark ville blive udpeget efter en inddragende proces, hvor såvel udvalg som foreninger, interesseorganisationer og menige borgere kan udpege statslige områder på danmarkskortet, som man ønsker at se som en naturnationalpark.

Derfor kan man nu frem til 2. august indstille områder på ministeriets hjemmeside, hvorefter der vil blive udpeget en bruttoliste på 20 områder, hvor minister, embedsmænd og eksperter vil inddrage lokalbefolkningerne i en dialog før en eventuel endelig udnævnelse.

I indstillingen fra Nationalpark Skjern Å-udvalget imødekommes denne inddragende proces også, ligesom lokalkendskabet til områdets særlige natur og kultur bringes i spil:

”Skulle Skjern Å blive udvalgt til bruttolisten ser Nationalpark Skjern Å-udvalget frem til at deltage i den skitserede proces for lokal inddragelse. Særligt med henblik på temaerne om områdets egnethed til helårsgræsning og infrastruktur (Lønborgvej). I Grøn Følgegruppe, som er tilknyttet NP Skjern Å-udvalget, findes ligeledes stor viden og lokalkendskab til de nævnte temaer som vægtes i forhold til den endelige vurdering.

På Nationalpark Skjern Å-udvalgets sidste møde inden sommerferien var Den Grønne Følgegruppe, der består af en lang række fritids- og interesseorganisationer, netop inviteret med for at give deres holdning til kende om indstillingen af Skjern Enge som naturnationalpark.

- Det er vigtigt for os, at vi får en inddragende proces, hvor alle bliver hørt, så vi sikrer, at det bliver en naturnationalpark for de mange og ikke blot et projekt for de få – også i forhold den lokale opbakning til det videre arbejde med en nationalpark, siger Hans Østergaard.

 

FAKTA:

På Ringkøbing-Skjern Kommunes projektside https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/skjern-aa kan man læse mere om Nationalpark Skjern Å-udvalget og arbejdet for at sikre en naturnationalpark og nationalpark omkring Skjern Å. Følg også den officielle Facebookside Nationalpark Skjern Å

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse om Danmarks Nationalparker