Nationalpark-udvalg nedlægger sig selv - men fortsætter arbejdet

Nationalpark Skjern Å-udvalget har besluttet at opløse sig selv.

Det sker, fordi det landspolitiske fokus på naturnationalparker har skubbet evalueringen af de eksisterende fem danske nationalparker - og en efterfølgende udnævnelse af flere nationalparker - så langt ud i horisonten, at det ikke længere giver mening at forfølge idéen om en Nationalpark Skjern Å.

Samtidig er Skjern Å og Skjern Enge ikke blandt de områder, som miljøminister Lea Wermelin i foråret 2022 udpegede som naturnationalparker.

Skjern Å-rådet

Nationalpark-udvalgets medlemmer er blevet enige om at arbejde videre i et mindre formelt forum – sandsynligvis i form af et Skjern Å-råd.

Et af de nye projekter, som Skjern Å-rådet vil involvere sig i er blandt andet Projekt Ålandet, der sigter efter at skabe en vandresti langs hele Skjern Å - og et fokus på den historiske fortælling om åen og dens betydning for lokalsamfund langs bredden.

Projektet involverer alle de otte kommuner, der har tilløb til Skjern Å – eller som åen løber igennem på sin vej fra udspringet ved Tinnet Krat i øst og ud gennem floddeltaet til Ringkøbing Fjord i vest.    

Herudover vil Skjern Å-rådet blive involveret i klima- og lavbundsprojekter i Skjern Enge, hvor lokale lodsejere og Naturstyrelsen allerede arbejder på planer om at oversvømme Damsø-området.

Dagsordner og referater Nationalparkudvalget

Giv din mening til kende om udkastet til projekt Nationalpark Skjern Å

Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Nyhedsbreve 2018-2019

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing