20. juni 2023

’Sikker Medicinering’ skal give bedre forløb når borgere skal på en aflastningsplads

’Sikker Medicinering’ skal give bedre forløb når borgere skal på en aflastningsplads

Medarbejderne i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommunen udleverer hver dag 5000 portioner medicin. Nogle af de mange doser er medicin til borgere, som er udskrevet fra hospitaler til en kommunal aflastningsplads eller et forløb, hvor rehabiliteringen foregår i hjemmet. Andre borgere bor på et botilbud, hvor de dagligt har brug for medicin.

Med 5000 udleveringer kan der selvfølgelig – men desværre - ske fejl. Tidligere undersøgelser har vist, at der sker fejl 1,8-4,0 gange ud af 100 på trods af, at medicinhåndtering er i stadig fokus og udvikling. Opgaven bliver simpelthen mere og mere kompleks.

Derfor er de i Sundhed og Omsorg også glade for, at Akutfunktion og Aflastningsområde har fået mulighed for at deltage i projekt ’Sikker Medicinering’, der begynder til august og varer til begyndelsen af 2026.

- For os var det en oplagt at takke ja til tilbuddet om at deltage i ’Sikker medicinering’. Medicinhåndtering bliver hele tiden mere kompleks, og for at kunne følge med kravene er det derfor vigtigt, at vi har fokus på kompetenceudvikling for de medarbejdere, der i dagligdagen udleverer medicinen til borgerne, siger Lotte Boserup, områdeleder i Sundhed og Omsorg, og tilføjer:

- Vi vil bruge projektet til at sikre robuste arbejdsgange og systemer, så vi kan minimere antallet af fejl, og vi glæder os til, at vi i Akutfunktion og Aflastningsområde skal implementere forbedringsmodellen, som er en stærk metode til at udvikle sikker medicinhåndtering.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet, der med støtte fra Helsefonden sætter ind på et område, der har stor betydning for borgernes sikkerhed:

- Korrekt medicinering har stor betydning for den enkelte borgers sygdomsforløb og rehabilitering. Vi ved, at medicin er et område, der rummer stor risiko for fejl og skader på borgerne, og at der sker mange utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering i sundhedssektoren. Heldigvis ved vi også, hvad vi kan gøre ved det, siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og uddyber:

- Vi skal kompetenceudvikle inden for medicineringsprocessen og i, hvordan man skaber sikre arbejdsgange. Vi skal understøtte en læringskultur, hvor vi bruger fejl og utilsigtede hændelser til at skabe forbedringer, og så skal vi sikre, at de fysiske rammer er med til at understøtte en sikker medicinhåndtering. Det glæder vi også til at samarbejde med botilbud og midlertidige pladser om.

Vigtigt at styrke medicinområdet 
Sundhedsvæsnet har ændret sig markant de senere år. Det viser sig blandt andet ved, at der er sket en opgaveglidning fra hospitaler til de midlertidige pladser, idet borgere udskrives hurtigere og ofte har flere samtidige sygdomme. De nye typer af opgaver, som medarbejdere på de midlertidige pladser forventes at varetage, stiller derfor store krav til indretning og kompetencer.

Sikker Medicinering skal forbedre medicinsikkerheden på midlertidige pladser ved at:

  • forbedre de fysiske forhold omkring medicineringsprocessen, der kræver ro, fokus og ingen afbrydelser
  • kompetenceudvikle personalet i forhold til medicin og medicineringsprocessen
  • understøtte implementeringen af sikre arbejdsprocesser og arbejdsgange i forhold til medicinering ved hjælp af uddannelse i Forbedringsmodellen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har tidligere deltaget i projekterne ’Medicinsikre botilbud’ og ’I sikre hænder’, hvor de involverede enheder har opnået gode resultater med forbedringsmodellen. ’Sikker Medicinering’ bruger erfaringer fra disse projekter, men der er også nye elementer i projektet. Der er eksempelvis afsat ressourcer til, at der kan etableres og implementeres faciliteter til sikker modtagelse af medicin, dispensering og administration og evt. mindre ombygning eller tilpasning af de fysiske rammer med henblik på at skabe forstyrrelsesfri zoner eller lignende.

- Vi gør naturligvis dette for at give borgerne en større sikkerhed og tryghed i, at deres medicin er håndteret korrekt. Men projektet er også for medarbejderne. Hvis der opstår en fejl, som har eller kan have konsekvenser for borgerne, er det noget, der gør ondt på medarbejderne. Vi skal derfor også beskytte medarbejderne ved at sikre gode arbejdsgange omkring medicinhåndtering, siger Lotte Boserup.

 

Fakta

  • Der er udvalgt 10 enheder til at deltage i projektet.

Med midlertidige pladser deltager: Allerød, Hvidovre, Slagelse, Ringkøbing-Skjern og Middelfart Kommuner.

Med botilbud deltager: Silkeborg, Horsens, Middelfart, Assens Kommuner og et bo- og aflastningstilbud fra Region Sjælland.

  • Læs mere om projektet HER