17. juni 2024

Byrådet inviterer til borgermøde om vedvarende energianlæg

Colourbox

Hvor skal der opstilles solceller og vindmøller? Hvornår skal det ske? Og hvorfor?

De tre spørgsmål er centrale på det dialog- og borgermøde, som Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer til mandag den 24. juni kl. 17-21.

På mødet vil der være oplæg og debat fra kl. 17.30-20.00, mens der både før og efter det fælles program vil være mulighed for at få en snak med politikere og projektudviklere.

- Det er for tidligt endnu til at kunne sige præcist, hvor der ønskes planlagt for nye energianlæg, men det er nu at vi gerne vil debattere placering af anlæggene med kommunens borgere, siger borgmester Hans Østergaard.

Han byder velkommen til borgermødet med en kort gennemgang af planprocessen og den politiske behandling af de ansøgninger, kommunen har fået om opstilling af vedvarende energianlæg.

Som en del af det fælles program vil bl.a. Brian Vad Mathiasen, professor i vedvarende energi på Aalborg Universitet, fortælle om fremtidens energisystemer, ligesom rådgiver hos landskabsplanlæggerne Urland, Christian Achermann, vil fortælle om vedvarende energiprojekter med kvalitet.

På mødet kommer formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Ole Nyholm Knudsen med svar på spørgsmålet om, hvorfor kommunen gerne vil skabe plads til en energipark og lokal energiproduktion, mens viceborgmester Søren Elbæk beretter om, hvordan VE-midler kan skabe ny udvikling i lokalsamfund.

Oplæg og debat vil blive modereret af Laila Kildesgaard fra konsulentfirmaet Steder Skaber Folk.

Borgermødet finder sted i Tarm Hallen, og alle er velkomne. Under hele borgermødet vil hallens cafeteria holde åbent.

Temamøde og bustur

Forud for mødet har byrådet den 30. maj afholdt et temamøde, hvor de i løbet af fire tætpakkede timer fik en foreløbig gennemgang af de 26 ansøgte VE-projekter - og en mulighed for at tale behov og prioriteter godt igennem.

På baggrund af debatten på temamødet udsendte 28 af 29 byrådsmedlemmer for nylig en pressemeddelelse, hvori de fortæller, at de er enige om at sigte efter at finde 1.000 hektar til solceller. Det er det antal solceller, der er behov for i Megaton-projektets Fase 1.

I pressemeddelelsen skriver politikerne:

”Et stort flertal i Byrådet er fortsat interesseret i muligheden for at etablere et Power2X-anlæg i vores kommune. Det er en stor mulighed for at understøtte en grøn erhvervsudvikling samt kommunens klimapolitik.

Vi er dog samtidig meget opmærksomme på den bekymring, der er blandt nogle borgere omkring omfanget af ansøgninger. Derfor ved vi, at det er vigtigt, at vi åbent og klart melder ud, hvad vi - på dette stadig meget tidlige tidspunkt i processen - tænker om opsætningen af flere VE-anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som nævnt ser vi de muligheder et Power2X-anlæg i kommunen vil give som spændende - men ikke med 4.000 ha solceller som strømkilde. På Temamødet drøftede vi netop omfanget. Og resultatet af drøftelserne blev, at vi fremadrettet vil fokusere på et Power2X-anlæg understøttet af op til 1.000 Ha solceller og 30 landmøller.”

I sidste uge tog politikerne på bustur ud til hovedparten af de områder, hvor projektudviklere har ønske om at opstille vindmøller eller solcelleparker.

Busturen var – ligesom temamødet og borgermødet den 24. juni - en del af den indledende proces, før byrådet i efteråret skal beslutte, hvilke VE-ansøgninger, der skal sættes en planproces i gang for.

 

Se programmet for borgermødet den 24. juni her.