14. juni 2024

Har du kommentarer til helhedsplanen for Hvide Sande?

Foto fra Planafdelingen

Siden der blev afholdt kickoff møde i oktober sidste år, har arkitekter og planlæggere fra Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med lokale borgere arbejdet på at samle input til Hvide Sandes kommende helhedsplan.

Med udgangspunkt i ideer og ønsker fra lokale borgere og tidligere planer for byens udvikling er de nu klar med et udkast til den helhedsplan, der skal samle tidligere forslag med nye ideer og ønsker og resultere i en langsigtet udviklingsplan for byen.

Udkastet, der fra på mandag den 17. juni vil ligge på hjemmesiden helhedsplanhvidesande.rkrk.dk, beskriver over 70 sider byens stedbundne potentiale, behov, udviklingsmuligheder og udfordringer - herunder også de udfordringer, som geografien og f.eks. fredningsbestemmelser byder på:

"Byens placering på landtangen mellem hav og fjord bevirker, at byens fysiske udvidelsesmuligheder er begrænsede. Mange forskelligartede aktiviteter og dermed forskellige hensyn skal afbalanceres i byens begrænsede geografi", står der f.eks. i indledningen til helhedsplanen.

Når planen er helt færdig skal den godkendes af byrådet. Herefter vil den endelige plan blive præsenteret på et borgermøde, hvor det også vil blive drøftet, hvordan ideerne i helhedsplanen skal blive realiseret.

Men inden da inviterer kommunen nu borgere og andre interesserede til at kommentere det foreløbige udkast til helhedsplanen.

Når skolebørnene er gået hjem, rykker medarbejdere fra kommunens Planafdeling således ind på Hvide Sande Skole på torsdag den 20. juni kl. 16-18, hvor de åbner en drop-in workshop for alle interesserede:

"Kom forbi Hvide Sande Skoles mødelokale ved bibliotekets indgang, hvis du har nogle tanker, som du gerne vil dele omkring udkastet", lyder det i invitationen.

Interesserede bedes tilmelde sig på helhedsplan@rksk.dk