5. juni 2019

Friskvind får penge til at styrke landsbyklyngen

Colourbox-foto

Landsbyklyngenavnet Friskvind er ikke kommet ud af den blå luft. Med i landsbyklyngen er - foruden Vestas-byen Lem også Velling, Højmark, Dejbjerg og Stauning.

I fællesskab finder vi styrken! Dét er temaet bag etableringen af landsbyklyngen Friskvind, som landsbyerne Velling, Lem, Højmark, Dejbjerg og Stauning står bag.

Og det er dét engagement, som ligger bag en ansøgning til Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, der på det seneste møde i Landdistriktsrådet sikrede Friskvind yderligere 70.000 kr. at skabe landsbyklynge-fællesskab for.

Pengene skal gå til projekter i nogle af de syv nedsatte arbejdsgrupper i Friskvind bl.a. kommunikationsgruppens tiltag om en fælles web-portal og logo, eventgruppens udendørs og indendørs arrangementer for voksne, idrætsgruppens idrætsdag på tværs af sognene samt tilflyttergruppens køb og fremstilling af velkomstmateriale til tilflyttere til de fem landsbyer.  

I alt søgte Friskvind om 90.000 kr. – og fik tilsagn om 70.000 kr.

Formand for Landdistriktsrådet Torben Hjøllund Mortensen siger, at det reducerede beløb udelukkende er et udtryk for, at Landdistriktsrådet ønsker, at de tilgængelige midler skal række så langt som muligt.

- Friskvind gør alt det som vi i Landdistriktsrådet taler om og arbejder for; de arbejder for bedre samarbejde og synergi i landsbyerne og tænker i, hvordan de sammen kan stå stærkere og løfte nogle aktiviteter frem for at konkurrere med eller mod hinanden, forklarer han.

Torben Hjøllund Mortensen peger på Idrætsgruppens to fodbold- og oplevelsesstævner for samtlige børn i landsbyernes fire skoler som et eksempel på samarbejde og fælles tænkning, der næsten uafværgeligt resulterer i bedre sammenhold og sammenhængskraft i Friskvind:

- Friskvind bæres oppe af en stor flok engagerede frivillige, der har en vision om at udnytte hinandens styrker bedre og derigennem skabe en fælles identitet med det helt klare formål at øge tilflytningen og få flere aktive borgere, forklarer han.

Samme vision kan man læse om i Friskvinds ansøgning til Landdistriktsrådet. Her står bl.a. at, Friskvind understøtter kommunens landdistriktspolitik ved bl.a. at styrke samarbejdet mellem de fem landsbysogne på tværs af alder og geografi.

I ansøgningen kan man også læse, at omdrejningspunktet for klyngesamarbejdet er en tese om, at man som landsby står stærkere, når man står sammen.

- I Landdistriktsrådet vil vi rigtig gerne være med til at understøtte samarbejde imellem naboer i stedet for landsbyer, der ligger i sognekrig eller konkurrence med nabolandsbyen. Det giver helt enkelt en bedre chance for et stærkt sogn, siger Torben Hjøllund Mortensen.

 

FAKTA:

Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af repræsentanter valgt af områdets borger- og sogneforeninger i landområderne. Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Ringkøbing-Skjern kommunes Landdistrikter.

Læs mere om Landdistriktsrådet her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/centerbyer-landsbyer-og-landdistrikter/landdistriktsraadet

Læs mere om Friskvind her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/november/vestjyske-landsbyer-optaget-i-landsbyklynge-kampagne