28. juni 2021

Lettelse og begejstring over trafikaftale med 2+1 vej

Foto: Merete Jensen

Det vækker begejstring og stor tilfredshed i Ringkøbing-Skjern Kommune, at et enigt Folketing mandag formiddag præsenterede en plan for infrastrukturprojekter frem mod 2035, hvor udvidelsen af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning bliver påbegyndt allerede i 2023.

- Udvidelsen af Rute 15 betyder rigtig meget for Ringkøbing-Skjern Kommune. Den er afgørende for, at vi fortsat kan udvikle vores erhvervsliv og turismepotentiale, og den er afgørende for, at vi kan øge bosætningen og tiltrække arbejdskraft udefra. Vi har arbejdet for en udvidelse igennem længere tid, og vi er meget begejstrede over, at den er højtprioriteret i forligspartiernes trafikaftale, siger borgmester Hans Østergaard.

Han hæfter sig ved, at udvidelsen af Rute 15 går i gang allerede i 2023 og understreger, at der i aftalen også er afsat puljer til at øge trafiksikkerheden, til en ’bedre trafikal sammenhæng mellem by og land’ samt til cykelstier.

- Det er puljer som ville kunne afhjælpe udfordringerne med det høje trafiktryk på Rute 11 omkring Skjern og imødekomme efterspørgslen på en udbygning af cykelsti-systemet i den sydlige del af kommunen. Og dermed kan vi forhåbentlig frem mod 2035 imødekomme flere af de ønsker til infrastrukturen som vores borgere har, siger borgmesteren og tilføjer, at borgernes vej mod supersygehuset i Gødstrup ligeledes gøres hurtigere via den udvidede Rute 15.

Også viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg, Søren Elbæk, er lettet over, at udvidelsen af Rute 15 på den 38 kilometer lange strækning mellem Ringkøbing og Herning nu er endeligt bekræftet med den politisk brede trafikaftale:

- Det har vi som kommune efterspurgt igennem længere tid, hvor vi sammen med erhvervslivet har arbejdet på at sikre udvidelsen. Vi er en landbrugs- og produktionskommune, og paradokset har været, at en langsomt-kørende traktor eller mølletransport indirekte har blokeret for udvikling i området, siger Søren Elbæk og tilføjer:

- En udvidelse af Rute 15 er en afgørende forudsætning for at tiltrække nye virksomheder – og for at fastholde de eksisterende virksomheder og den aktuelle vækst i vores område, og derfor er jeg begejstret over, at det fremover bliver hurtigere og nemmere at transportere varer ind og ud af kommunen. Og så skal vi ikke glemme, at Ringkøbing-Skjern Kommune også er landets fjerdestørste turistdestination målt på antal overnatninger. Dét skaber alt sammen trafik på vejene.

Rute 15 har kun ét spor i hver retning, og mindst 13 pct. af trafikken består af tung lastvogns- og traktortrafik, hvilket påvirker både hastigheden og sikkerheden på vejen.

Allerede i august 2018 viste prognoser, at trafikken på Rute 15 ville stige med 25 procent frem mod 2020.

Efter at trafiktrykket ifølge Vejdirektoratet desuden er steget med 32 procent på 10 år har både politikere og erhvervsliv sukket efter en udvidelse af vejen.

Kommunen hyrede derfor i 2018 konsulentbureauet Primetime til at præsentere fakta om trafikken på Rute 15 for medlemmer af Folketingets Trafikudvalg, ligesom udvalget blev inviteret på besøg og bl.a. gennem møder med Vestas og Arla hørte, hvilke begrænsninger den utilstrækkelige infrastruktur har på deres produktions- og udviklingsmuligheder.

På finansloven for 2019 blev der under punktet for ”Indsatser for forbedret infrastruktur” afsat penge til at gennemføre en såkaldt VVM-undersøgelse af en udvidelse af Rute 15. Det er på baggrund af den undersøgelse, at Rute 15 nu er inkluderet i infrastrukturaftalen frem mod 2035.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne står bag Infrastrukturplan 2035.

 

FAKTA:

En 2+1 vej er en vejtype som har én eller to kørebaner i en given retning og som ofte bliver udlagt som motortrafikvej. I forhold til en hovedvej med kun ét spor i hver retning, giver den mulighed for nemmere og mere sikker overhaling af langsomme køretøjer.