30. juni 2021

Mere fokus på livet i den sidste tid

Mere fokus på livet i den sidste tid

Et tre-årigt samarbejde mellem Anker Fjord Hospice, Social- og Sundhedsskolen i Herning  og Ringkøbing-Skjern Kommune skal klæde kommunens sundhedsfaglige medarbejdere endnu bedre på til at give pleje og omsorg til borgere, der nærmer sig livets afslutning. 300 social- og sundhedsassistenter samt -hjælpere har allerede været på kursus. Mere personale følger trop i efteråret.

Flere ønsker at dø i eget hjem. Og allerede i dag tager en fjerdedel af danskerne deres sidste åndedrag i hjemmet, mens en anden fjerdedel afslutter livet på plejehjem eller i en plejebolig. Dermed spiller kommunens sundhedsfaglige medarbejdere en væsentlig rolle i at give støtte og bevare livskvaliteten.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune sat sig det mål at give alle kommunens sundhedsfaglige medarbejdere efteruddannelse inden for palliation, som er et fagligt begreb, der dækker over lindring på flere niveauer:

- Mange tænker måske først på fysisk lindring, men det kan også være lindrende, at personalet er gode til at lægge ører til de eksistentielle spørgsmål, psykiske belastninger eller bekymringerne for de pårørendes fremtid, som for mange følger med visheden om det at skulle dø, siger Rikke Kyed. Hun er projektleder på ”Det gode palliative forløb,” som det treårige samarbejde mellem Anker Fjord Hospice, Social og Sundhedsskolen i Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet kaldt.

- Palliation handler først og fremmest om livet – og det kan måske være lidt svært at forstå, når det drejer sig om borgere med livstruende sygdom. Og det er jo heller ikke sådan, at døden ikke spiller en rolle i palliation - det gør den. Der er bare en væsentlig forskel på, om det er døden i sig selv, eller det at sikre, at en borger oplever mest mulig livskvalitet, der er i fokus, fortsætter hun.

Derfor er der efter grundige forundersøgelser blevet sammensat et efteruddannelsesforløb, som kommer ind på lindring af alle de fysiske, psykiske, eksistentielle og sociale problematikker, der kan følge med livstruende sygdom og dødens komme.

Samtlige ansatte i fagområdet Sundhed og Omsorg med en sundhedsfaglig baggrund vil blive indbudt til undervisning i regi af projektet.

Giver sprog og åbner for refleksion
​Lige så uundgåelig som døden er, lige så svært et emne kan den være at nærme sig. Også når livet nærmer sig sin afslutning på grund af alderdom eller sygdom. Men kommunens ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeuter, social- og sundhedshjælpere eller -assistenter har dagligt kontakt med mennesker, der har spørgsmål om livets afslutning tæt inde på livet og har brug for at kunne dele deres tanker med nogen:

- Vi har et rigtig dygtigt personale, der dagligt drager omsorg for borgere, der har døden inde på livet på den ene eller anden måde. Når vi efterfølgende spørger de efterlevende, hvordan de har oplevet forløbet omkring deres pårørendes død er tilfredsheden høj, siger Rikke Kyed, og fortsætter:

- Alle palliative forløb ender med, at borgeren dør, og forløbet kan ikke gøres om. Set i det lys har vi en forpligtelse til hele tiden at holde os ajour og dygtiggøre os, også når det faglige niveau er højt i udgangspunktet. Vi kan altid blive lidt bedre, siger Rikke Kyed.

Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt på baggrund af interviews med og inddragelse af repræsentanter for det sundhedsfaglige personale, borgere med livstruende sygdom, pårørende til afdøde, ressourcepersoner fra de tre projektdeltagere og ældrerådet.

Undervisningsaktiviteterne er godt i gang, da mere end 300 social- og sundhedshjælpere og -assistenter allerede har været på et 3 dages kursus. Minimum 150 flere forventes at følge trop til efteråret, hvor også sygeplejerskerne og terapeuterne vil få tilbud om kursusaktiviteter.

Formålet med samarbejdet og udviklingen af undervisningsforløbene er meget klart:

- Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune skal, ved behov og efter ønske, opleve at blive sat i centrum for intentionen om at give dem hver især et godt palliativt forløb. Et forløb der giver livskvalitet lige til det sidste åndedrag. Det er også derfor, vi kalder projektet ”Det gode palliative forløb,” siger projektleder Rikke Kyed. 

Undervisning forestås af Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen i Herning.

Fakta

Ordet palliation kommer fra det latinske ”pallium”, der betyder kappe. For at forstå hvad palliation er, kan man forestille sig en sundhedsfaglig person, der lægger en kappe af lindring omkring skuldrene på en borger, der lider af en livstruende sygdom.
Hvilke lindrende tråde kappen er vævet af afhænger af borgerens behov. Også de pårørende kan have behov for at få en lindrende kappe omkring skuldrende.