19. juni 2020

Natur-nationalparker er velkomne i Nationalpark Skjern Å

NP Skjern Å, foto: Merete Jensen

Mens miljøminister Lea Wermelin fredag annoncerede to nye natur-nationalparker på i alt 1.900 ha, arbejdes der videre på forslaget til en 59.000 ha stor nationalpark omkring Skjern Å – gerne med et par natur-nationalparker.

”Vi står ikke bare i en klimakrise, vi står også i en naturkrise. Tusindvis af arter er truede”.

Sådan sagde miljøminister Lea Wermelin, da hun fredag annoncerede, at regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet har fundet 105 mio. kr. til mere vild natur i Danmark; vild natur, der bl.a. skal ligge i nye såkaldte natur-nationalparker.

Foreløbig er der sat navn på to af de i alt 15 planlagte natur-nationalparker.

I Ringkøbing-Skjern Kommune, der sammen med Herning Kommune arbejder for at sikre, at Danmarks sjette nationalpark bliver omkring Skjern Å og Danmarks største floddelta, siger borgmester Hans Østergaard:

- Det er da en glædelig nyhed for os alle sammen, at man nu vil sikre den vilde natur i udvalgte zoner omkring foreløbig Fussingø og Gribskov. Hvis vi ikke var klar over det på forhånd, så har corona-nedlukningen vist mange danskere, at vi har brug for naturen og for den ro, det giver at bevæge sig ud i naturen.

Hans Østergaard er formand for Nationalpark Skjern Å-udvalget, der siden juni 2018 har arbejdet på at etablere Nationalpark Skjern Å, og han peger på, at bruttoarealet i det foreløbige projektområdeudkast, der ligger for den kommende nationalpark er på 59.000 ha – eller godt 30 gange så stort et område som de to natur-nationalparker tilsammen:

- Jeg vil ikke forklejne betydningen af natur-nationalparkerne, men de er - så vidt jeg har kunnet læse mig frem til – på statslige arealer, hvoraf Naturstyrelsen allerede har udlagt den ene som urørt natur. Så det er måske lidt at plukke lavthængende frugter i urørt skov, når man udnævner de to områder som natur-nationalparker, og jeg synes jo egentlig, at vores nationalpark-projekt er noget mere ambitiøst.  

Nationalpark Skjern Å sigter efter at inkludere nogle af de lavbundsarealer, der i dag bliver dyrket som landbrugsjord i en multifunktionel jordfordeling. Det betyder, at arealerne vil blive udtaget til natur - i det omfang der kan skaffes økonomisk kompensation til de private lodsejere.

- Dermed vil en nationalpark omkring Skjern Å sikre og udvikle den helt unikke natur, vi har i ådal, delta og fjord, ligesom den vil gavne både biodiversiteten og markant reducere co2-udledningen fra landbruget, siger Hans Østergaard og tilføjer, at det jo netop er dén udvikling, regeringen har afsat 200 mio. kr. om året de næste ti år for at skubbe på.

Hans Østergaard peger på, at visionen bag Nationalpark Skjern Å også er at bevare kulturhistorien og udvikle områdets historiefortælling:

- Med Nationalpark Skjern Å vil vi også vise både lokale og besøgende, at vi har noget, vi kan være stolte af. Vi vil skabe stolthed og livskvalitet og vi vil sikre, at beskyttelsen af naturen går hånd i hånd med benyttelsen.

Natur-nationalparker i nationalparken

I offentliggørelsen af de to natur-nationalparker ved Fussingø og Gribskov lagde miljøminister Lea Wermelin fredag vægt på et behov for naturarealer, hvor naturen kan få lov at være natur på sine egne præmisser og pegede på, at der også skal være plads til større vilde dyr som f.eks. hjorte eller vildheste.

I Nationalpark Skjern Å-sekretariatet minder skov- og landskabsingeniør Jakob Walseth Albæk om, at der indtil for et par år siden allerede gik vildheste og afgræssede arealerne på øen Kalvholm i Skjern Enge.

Han ser for sig, at der både på Kalvholm og eventuelt også på Danmarks største hedeareal ved Borris også kan etableres natur-nationalparker inden for Nationalpark Skjern Å-afgrænsningen.

- Natur-nationalparken ved Gribskov ligger inden for Nationalpark Kongernes Nordsjællands areal, og inden for det projektområdeudkast vi har for Nationalpark Skjern Å, kan vi relativt nemt pege på områder med urørt natur, der kunne udlægges som natur-nationalpark inden for nationalparken, siger han.