26. juni 2023

Ny flextur-ordning kører fra havelågen til … hvor som helst

Midttrafik

At tage med den kollektive trafik uden for de største byer kan ind imellem være noget af en tidsrøver og lidt af en tålmodighedstest – ikke mindst her i Danmarks geografisk største kommune, Ringkøbing-Skjern, hvor afstandene er store, og bus- eller togafgangene begrænsede.

Men den kollektive trafik er mere end busser og tog, der kører på faste ruter til faste tidspunkter.

I hvert fald kalder det regionale trafikselskab Midttrafik deres flexture ’kollektiv trafik på bestilling’, og for at sikre en god mobilitet indfører Midttrafik nu en harmoniseret flextur-ordning.

Det betyder, at det bliver nemmere for borgerne i hele Region Midtjylland – og dermed også i Ringkøbing-Skjern Kommune - at komme fra A til B uden egen bil, også på tværs af kommunegrænserne.

Fra den 26. juni er det nemlig muligt at bestille en Flextur og blive hentet ved havelågen og kørt til togstationen, sygehuset eller på familiebesøg, når der ikke er mulighed for at tage bus eller tog. På samme måde kan man bestille en flextur hjem fra sport, arbejde eller sociale arrangementer, når der hverken kører bus eller tog.

Som noget nyt er priserne for flexture ens i hele Region Midtjylland uanset, om man rejser inden for eller uden for kommunegrænsen. Standardprisen er 7 kr. per kilometer med et minimum på 35 kr.

På Midttrafiks hjemmeside kan man læse mere om flexordningerne, ligesom man kan bestille en flextur via hjemmesiden.

Plustur til lavere takst

Mens det også fortsat er muligt at bestille og betale sin Flextur i Flextrafik app’en eller ved at ringe på tlf. 87 40 83 00, introducerer Midttrafik nu også Plusture, der kun kan bestilles via rejseplanen og som kun kommer frem som et tilbud, hvis en række kriterier er opfyldt, og når turen er en del af en rejse med en anden form for kollektiv trafik.

Dét betyder i praksis, at man vil blive tilbudt en Plustur, når man på Rejseplanen søger en rejse på en strækning eller et tidspunkt, hvor der ikke kører bus eller tog. Bor man f.eks. i Muldbjerg og skal med toget til Struer, vil man via Rejseplanen blive tilbudt en Plustur fra sin hoveddør til den nærmeste bus- eller togstation, hvorfra man kan tage den offentlige trafik videre.

Som noget nyt opererer Midttrafik med knudepunkter, der i Ringkøbing-Skjern Kommune gælder for Plusture. Kører man til eller fra et knudepunkt på en Plustur, er prisen 3 kr. per kilometer for de første 20 km. med en minimumsbetaling på 22 kr.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der etableret knudepunkter på alle togstationer samt ved kirken i Hvide Sande, ved Brugsen i Spjald, ved Brejningkrydset og på Rutebilstationen i Videbæk. Knudepunkterne

- Vi bakker op om Midttrafiks harmonisering af flexordningen og glæder os til at være med til at tilbyde borgere uden bil et endnu bedre alternativ end den flex-ordning, vi hidtil har kendt til, siger Ole Nyholm Knudsen, formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

- Vi er landets største kommune, og det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være en udfordring at komme rundt i kommunen og f.eks. til hospitalsaftaler eller på familiebesøg udenfor kommunen, hvis man ikke har en bil. Vi har en klar forventning om, at en harmoniseret og forenklet flexordning vil gøre det både nemmere og mere overskueligt for borgere uden bil at sætte sig ind i en flexbil og blive kørt til eller fra en aftale, uden at turen koster uforholdsmæssigt meget, tilføjer han.

 

FAKTA:

På Midttrafiks hjemmeside kan man læse mere om Flex-ordningen og bl.a. også bestille en flextur. Plusture kan kun bestilles via Rejseplanen og kun i sammenhæng med transport med den øvrige kollektive trafik.

 

Hvad er forskellen?

Med flextur vælger du selv, hvor du vil køres fra og til, og hvornår du vil afsted. Du skal bare bestille turen senest en time før, du skal afsted. Du kan blive kørt alle ugens dage kl. 6.00 – 24.00.

Plustur er kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Når plustur er en mulighed, vil den automatisk komme frem som en del af den rejse, du søger på Rejseplanen.

Med plustur bliver du kørt i bil fra din adresse til stoppestedet - eller omvendt. Du skal bare bestille turen senest en time før, du skal afsted. Du kan få tilbudt en plustur alle ugens dage kl. 6.00 – 24.00.