2. juni 2017

Ny skoleleder på Ringkøbing Skole er slet ikke så ny endda

Ny skoleleder på Ringkøbing Skole er slet ikke så ny endda

Den nye skoleleder på Ringkøbing Skole, Peter Kold Jensen, kender allerede flere af sine nye medarbejdere, skolens elever og deres forældre, før han tiltræder jobbet. Det seneste halve år har han nemlig været afdelingsleder for mellemtrinnet på skolen.

- Der er så mange gode folk på Ringkøbing Skole, der er engagerede og har masser at byde ind med og som har en utrolig positiv tilgang til deres arbejde. Det gælder både for lærerne, sekretariatet og servicepersonalet, at det hver dag handler om at lave en god og velfungerende skole – og det vil jeg rigtigt gerne stå i spidsen for, siger Peter Kold Jensen.

Peter Kold er 44 år og bor i Holstebro med sin kone og fire sønner.  Han er uddannet lærer fra Nørre Nissum Seminarium i 1999 og har siden været ansat i Folkeskolen, hvor han har arbejdet med special-, modtage-, AKT- (Adfærd, Kontakt, Trivsel) og almenklasser. Han er derudover uddannet i ledelse.

- Ringkøbing Skole er en uhyre veldrevet skole. Der er styr på alt, og det er vigtigt for mig, at skolen fortsat skal drives fornuftigt og ansvarligt. Som ny leder vil jeg selvfølgelig også sætte mit eget synlige aftryk, og det er min ambition at gøre det ved at sætte endnu større fokus på nærvær og tilgængelighed, siger Peter Kold Jensen.

Stærke læringsfællesskaber

- Vi skal drive skole så medarbejdere og børn er glade – og dermed sikre de bedste betingelser for børnenes læring. Det er dét, der mit hovedmål, og det glæder jeg mig til at komme i gang med, siger han.

- Jeg vil sammen med resten af skoleledelsen skabe stærke læringsfællesskaber, fordi forskning viser, at de er afgørende for, at eleverne lærer mest muligt. Det betyder, at vi i ledelsen skal endnu tættere på medarbejderne og eleverne. Jo tættere vi er på medarbejderne, des bedre kan vi sparre med dem i det daglige og se, hvis der er noget, der skal justeres.

En af vejene til større nærvær kan fx være, at Peter Kold Jensen som skoleleder bruger en dag på at tage med en klasse ud at bade.

- Vi skal kende hinanden, hvis det skal lykkes og blive til andet end ord og målsætninger, siger han.

Han har planer om at reorganisere ledelsesteamet, så det matcher ambitionen og vil stille og roligt gå i gang med det arbejde inden længe. Han og den nuværende skoleleder Margit Plougmann har aftalt at sætte sig sammen nogle dage i løbet af sommeren for at overdrage ansvar og opgaver og den 1. august er det så Peter Kold Jensen, der er skoleleder.