16. juni 2022

Nye byggemuligheder giver Hover en ny fremtid

Nye byggemuligheder giver Hover en ny fremtid

Halvdelen af borgerne i Ringkøbing-Skjern bor i land-områder og kommunens 40 landsbyer, så for mange mennesker er det drømmen at bo på landet. Drømmene om frihed lever på landet, men der er stadig regler om begrænsninger, der skal overholdes - også i en landsby med vokseværk.

Især Planloven har hidtil sat begrænsninger for borgerne i Hover. I Planloven tilsiges det, at byer vokser "indefra og ud", men i naturskønne områder kan det være attraktivt at få en grund lidt væk fra de eksisterende bygrænser og tættere på eksempelvis en å eller skov. Den mulighed kom et skridt nærmere, da Folketinget i 2017 vedtog en ændring i Planloven, som giver mulighed for at planlægge for de nye omdannelseslandsbyer.

To byer med særlige kendetegn

Hver kommune kan nu hvert fjerde år udpege to omdannelseslandsbyer. I Ringkøbing-Skjern Kommune udpegede Økonomiudvalget i september 2020 Kloster og Hover til at være med i projekt "Omdannelseslandsbyer - et udviklingsprojekt i landdistrikterne" - og nu har arbejdet i især Hover båret frugt.

- Folk flytter hertil, fordi de gerne vil bo på landet. De vil gerne bo naturskønt med langt til naboen og højt til himlen. Det er ikke folk, der vil bygge et byhus. Derfor er det rigtigt spændende, at vi nu får muligheder for at tilbyde nogle endnu mere naturskønne bolig-muligheder til dem, siger Pernille Priess, formand for Hover Sogneforening.

Titlen som omdannelseslandsby har nemlig givet mulighed for, at borgere må bygge nye huse i endnu mere naturskønne omgivelser. Hvor man hidtil skulle bygge "indefra og ud", giver Planloven nu muligheder for at udstykke grunde, der ligger lidt væk fra den øvrige bebyggelse.

Nu er den planlægningsmæssige del af projektet færdig. Planen er vedtaget, og herfra tager kommunens byggesags-afdeling så over. Det betyder, at borgere - og kommende borgere - kan søge om landzonetilladelse til at bygge en bolig inden for den nye afgrænsning. En ansøgning er imidlertid ikke garanti for tilladelse, så derfor opfordres alle ansøgere til at tage en dialog med byggesags-afdelingen, før man indsender en ansøgning - det vil lette processen for alle parter.

En by for alle

I Hover glæder de sig over udviklingen og de nye muligheder:

- Vi er en by og et område, der har plads til alle fra vugge til grav. Vi bor 417 i sognet, og vi er gode til at samle folk til sociale arrangementer, gymnastik og, fodboldskole og fodbold, hvor spillerne kommer langvejs fra. Hover er et godt sted at være for mange forskellige mennesker, og det vil vi gerne, at det bliver ved med at være, siger Pernille Priess.

I Hover har man dog også behov for, at ældre borgere kan blive boende i området, og derfor er der også i fremtiden brug for boliger inde i "bymidten", så selvom man nu får mulighed for at bygge mere isoleret og ude i naturen, så er der stadig brug for boliger inde i byen også.

Glidende proces

Omdannelseslandsby-status er tiltænkt landsbyer med omkringliggende stedbundne kvaliteter som eksempelvis udsigt over marker, adgang til skov, en ådal eller andre naturområder. I Ringkøbing-Skjern Kommune pegede man som nævnt på Kloster og Hover, og det har været en spændende proces, udarbejdet af Land, By og Kultur i samarbejde med borgerne i Hover:

- Hover har noget helt unikt. Der er stedbundne kvaliteter, skøn natur og fantastiske udsiger. Samtidig har borgerne i Hover været med helt ind i processen, hvor vi i samarbejde har talt om, hvad de ønskede, og vi har så hjulpet dem med at prøve forskellige scenarier af, fortæller Michelle Papior Vægter, planlægger ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det tætte samarbejde mellem lokalsamfund og kommune har gjort, at processen har været glidende:

- Bolden har været holdt i gang, og vi har fået hurtigere svar på spørgsmål og udfordringer end ellers ved, at vi har været i den her omdannelsesproces, siger Pernille Priess.

 

Arbejdet har givet gode erfaringer

Indtil videre er Ringkøbing-Skjern Kommune en af de meget få kommuner, som er lykkedes med at udfordre planloven med udgangspunkt i loven om omdannelseslandsbyer.

- Der har været mange spørgsmål undervejs, men nu har vi fået erfaringerne, og vi vil gerne hjælpe andre, der også gerne vil give deres landsbysamfund bedre muligheder for at vokse, siger Michelle Papior Vægter, planlægger ved Land, By og Kultur i Plan- og Vejanlæg.

Og det er der helt sikkert nogen, der vil tage imod, mener Bjarne Svendsen, formand for Landdistriktsrådet:

- Det er helt klart fint at få taget hul på det her. Vi ville gerne have taget endnu flere skridt i Hover - vi ville gerne have haft mere elastik. Det havde for eksempel været godt at kunne fylde "hullet" mellem Hover og Muldbjerg ud. Det kunne ikke lade sig gøre i denne omgang - men det kan måske komme på tale ved en senere ansøgning om for eksempel at blive en del af frilandsby-projektet, siger Bjarne Svendsen og tilføjer:

- Det er fedt at bo i landdistrikterne. Her er god plads, langt til naboen, højt til himlen og mulighed for at få en helt særlig bolig. Med mulighederne i omdannelseslandsbyerne kan vi nu snart tilbyde de gode muligheder til endnu flere, siger han.