22. juni 2017

Stormøde om ny byplan for Ringkøbing

Stormøde om ny byplan for Ringkøbing

Arbejdet med at skabe en helhedsplan for Ringkøbing er nået til det store byaktør-møde d. 28. juni i Rofi-Centret, hvor alle er inviteret med.

Der har været vox-pops, workshops og en hjemmeside, hvor alle kunne melde idéer og tanker ind. Arbejdet med at skabe en byplan, eller en helhedsplan, for Ringkøbing er godt i gang, og nu er alle inviteret med til et stort byaktørmøde d. 28. juni klokken 18.30-21.30 i Rofi-Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing.

- Vi er så imponerede over det engagement, byens mange aktører har lagt i at skabe en helhedsplan for Ringkøbing. Vi har fået 423 idéer ind i processen, som alle har bidraget til at skabe en spændende fortælling om fremtidens Ringkøbing. Nu skal vi videre med de mange idéer. Både dem der ligger lige for, og dem der rækker 10 og 20 år ud i fremtiden, siger projektleder Camilla Riser Myrvig.

Arbejdet med helhedsplanen viser allerede nu konturerne af et Ringkøbing, der ikke blot vokser, men hvor fortællingen om byen og den omkringliggende natur fortsat vil være bærende elementer for byens udvikling.

- Vi har haft firmaet Arkitema Architects til at bearbejde alle de mange input, der er kommet ind i processen. På byaktør-mødet bliver man præsenteret for processen omkring helhedsplanen og for det udkast til en visionsplan for Ringkøbing, som det er mundet ud i. Samtidig får deltagerne mulighed for at bidrage til realiseringen af idéerne, hvad enten man har lyst til at idéudvikle, organisere, kommunikere eller løse praktiske opgaver, siger Camilla Riser Myrvig.

Tilmelding til byaktør-mødet
Byaktør-mødet er for alle, der har en interesse for at arbejde med Ringkøbings udvikling.

Mødet finder sted d. 28. juni klokken 18.30-21.30 i Rofi-Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing.

Man kan tilmelde sig byaktørmødet:

- Via Facebook hvor man i søgefeltet blot skal søge på ”Helhedsplan Ringkøbing”. Så dukker begivenheden op og man kan tilmelde sig som deltager.

- Ved at sende en mail til helhedsplan@rksk.dk

- Ved at lægge en seddel med navn i Ringkøbing Biblioteks postkasse. Husk at skrive ”Tilmelding til byaktørmøde” på sedlen.

Tilmelding skal ske inden mandag den 26. juni.

Om helhedsplanen
Den nye helhedsplan forventes at ligge klar til efteråret. I processen er der planlagt workshops, interviews og byaktør-møder.

Første workshop fandt sted den 17. maj. Her var 70 nøgleaktører fra hele byen inviteret med. Den første workshop er bl.a. fulgt op med voxpops i Ringkøbings byrum og en specialdesignet hjemmeside, hvor alle kunne komme med idéer.

Helhedsplanen er - når den er færdig - ikke blot kommunens, erhvervslivets eller foreningernes plan. Den skal derimod være en fælles plan for alle aktører, der interesserer sig for og arbejder med Ringkøbings udvikling.