8. juni 2022

Hvordan opleves sundhedsplejens tilbud? Kommunen igangsætter evaluering blandt forældre

Hvordan opleves sundhedsplejens tilbud? Kommunen igangsætter evaluering blandt forældre

Når familien udvides med en lille baby, har kommunen flere tilbud til familierne. For at nævne nogle af de kommunale tilbud kommer sundhedsplejerskerne ud og besøger de nye familier, mens børneergoterapeuterne hjælper, når børnene har sansemotoriske udfordringer. Senere følger sundhedsplejersken også barnets udvikling i skolen.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil nu gerne vide, hvordan hjælpen opleves hjemme hos den enkelte familie, og derfor bliver der den kommende tid sendt spørgeskemaer ud til 2700 forældre.

- Formålet er at undersøge, hvordan forældre oplever kvaliteten af Sundhedsplejens tilbud. Vi kan godt selv have en fornemmelse af, hvordan det går - men nu vil vi spørge forældrene direkte. Evalueringen skal bruges til at udvikle og forbedre Sundhedsplejen, hvis det er nødvendigt, så forældre og børn kan få endnu bedre udbytte af vores tilbud, siger Jette Haislund, leder af Sundhedsplejen.

99 procent af familierne tager imod sundhedsplejens tilbud. Sundhedsplejerskerne oplever imidlertid ofte, at barnets far ikke deltager i besøget - og det er Sundhedsplejen også nysgerrige på at finde ud af grunden til:

- Det er godt at høre fra dem, der har benyttet tilbuddene, men det er også relevant og interessant at høre, hvorfor nogen har valgt muligheden fra. Vi vil gerne blive klogere på, hvordan begge forældre ser tilbuddene, siger Jette Haislund.

I spørgeskemaet bliver forældrene spurgt ind til samarbejdet med sundhedsplejersken, sundhedsplejens tilgængelighed og fleksibilitet, om samtalemnerne i mødet med sundhedsplejersken, fædres deltagelse og inddragelse og udbytte af tilbuddet. Ud over spørgeskemaet i e-boks, vil tilbuddet fra børne-ergoterapeuterne blive evalueret med interviews.

- Vi vil gerne give forældrene det bedste tilbud og noget, som er relevant for dem. Derfor har vi brug for deres hjælp til at besvare spørgeskemaet, så vi ved, hvordan familierne oplever sundhedsplejens tilbud. Vi håber derfor, forældre med børn op til 18 måneder og børn i 0. klasse de kommende uger vil holde særligt godt øje med e-boks, siger Jette Haislund.