6. juni 2023

Voksenlærlinge sikrer fremtidens arbejdskraft

Volodymyr Vylkov (th) er Hanning VVS' tredje voksenlærling.

Vi har hørt det før: Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft. Vi ved også, at der på mange arbejdspladser går erfarne medarbejdere, som gerne vil have papir på det, de kan, så de ikke igen står først for, næste gang der skal spares og dermed fyres medarbejdere.

Her kan Jobcentrets uddannelsesambassadører hjælpe det lokale erhvervsliv, og svaret på problemerne er ofte: Voksenlærlinge.

Lige nu har Jobcentret 109 voksenlærlinge i gang med en uddannelse.

- Kommunen giver 45 kroner i timen i tilskud til lønnen til en voksenlærling. Det gør det nemmere for virksomhederne at ansætte en voksenlærling, og det gør det nemmere for den voksne at tage sin uddannelse, når man ikke skal på elevløn, siger Charlotte Kristiansen, uddannelsesambassadør og administrativ medarbejder i Jobklar, Jobcentret.

En af dem, der er gået i voksenlære, er Volodymyr Vylkov på 33 år (th. på billedet). Han er tidligere uddannet VVS-ingeniør fra Ukraine, men i Danmark er han efter syv år i landbruget gået i gang med uddannelsen til VVS-mand:

- Det har jeg gjort for at sikre min fremtid. Det er et spændende arbejde, lønnen er bedre som faglært, og man bliver ikke fyret så let, som hvis man er ufaglært, siger han.

Hjælp til reglerne

Charlotte Kristiansen er det kommunale bindeled til de lokale virksomheder. Ikke fordi man kun kan komme i voksenlære, hvis man er ledig - men fordi Jobcentret gerne vil stille hjælpen til rådighed og gøre det nemmere for både virksomheder og kommende lærlinge at få styr på papirarbejdet.

Det er nemlig ikke helt lige til for en virksomhed at få startet en voksenlærling op. Der er mange regler, muligheder for tilskud etc. Og her har Jobcentret gjort den store forskel hos Hanning VVS:

- Vi har nu haft tre voksenlærlinge, og det var ikke sket, hvis ikke vi havde kunnet få hjælp fra Jobcentret, hvor de virkelig har hjulpet os igennem, siger medindehaver Bent Gadegaard Jakobsen.

I 2022 var 107 borgere i voksenlære. De 71 kom fra ledighed, mens de 36 allerede var i job, men ønskede at få sig en uddannelse.

I denne tid stiger antallet af voksenlærlinge igen. Ordningen bliver brugt i mange brancher. I begyndelsen var det især industrien, der ansatte voksenlærlinge. I dag godkendes der også en del inden for sosu-fagene, ligesom borgere på sygedagpenge også kan komme i voksenlære og ad den vej komme ud af ledighed.

Når virksomhederne ønske at videreuddanne deres ufaglærte medarbejdere, er det ifølge afdelingsleder i Jobklar, Jobcentret, Susanne Nielsen, fordi de har brug for faglært arbejdskraft. Opgaverne på arbejdsmarkedet bliver stadigt mere komplekse, og det er nødvendigt, at medarbejderne har de rette kompetencer til at løse opgaven.

Jobklar hjælper derfor gerne virksomhederne:

- Det kan være vanskeligt for virksomheder at "finde rundt i" det administrative ved eksempelvis det at få en voksenlærling. Det kan vi hjælpe med. Og når vi hjælper med at opkvalificere ufaglærte, kan vi samtidig være med til at holde kommunens udgifter nede, for det er billigere at uddanne medarbejdere end at udbetale forsørgelse til dem, hvis de bliver ledige, siger Susanne Nielsen, mens Charlotte Kristiansen tilføjer:

- Vores opgave er at få folk i arbejde. Vi går pragmatisk til værks, og vejen er kort fra tanke til handling her. Hvis vi taler om borgere, som er inde i Jobcenteret på en eller anden vis, så er vores tilgang at inspirere og motivere borgerne, så de får modet til selv at tage de næste skridt. I de tilfælde, hvor det handler om borgere, som ikke er en del af Jobcenteret, så er vores eneste opgave at hjælpe med det administrative og give et økonomisk tilskud til lønnen. I de tilfælde har vi intet at gøre med borgeren men kun med virksomheden.

Fremtidens arbejdskraft

For Bent Gadegaard Jakobsen er voksenlærlinge er god mulighed for at sikre fremtidens arbejdskraft i en branche, hvor der er rift om medarbejderne:

- Voksenlærlinge er mere modne end de helt unge. De skal igennem samme uddannelsesforløb, men de voksne er som regel mere effektive og kender til det at være på arbejdsmarkedet - og det gør en forskel, siger han og nævner endnu en fordel:

- Der er større chance for, at en voksenlærling har lyst til at blive i virksomheden efter uddannelse. De helt unge vil ofte gerne ud at rejse, på højskole eller måske flytte til Aarhus. Det skal der være plads til, når man er ung, men de voksne er mere tilbøjelige til at blive - og det vil vi gerne, at de gør, siger han.

Volodymyr Vylkov vil i hvert fald gerne blive i Hanning VVS, når han næste år står med svendebrevet i hånden:

- Det er et dejligt sted at være. Da jeg begyndte i lære, troede jeg, at jo større et firma, jo bedre ville det være for mig, men sådan har jeg det ikke mere. Her får man lov at lave alle slags opgaver, og det synes jeg er spændende, siger han og nævner bygning af teknik-rum og installering af fjernvarmeunits som noget af det interessante arbejde.

Volodymyr Vylkov havde med sin VVS-ingeniør-uddannelse meget relevant viden med sig i bagagen, da han kom til Hanning VVS. Han fik derfor merit for matematik, fysik og kemi, men han var ikke interesseret i at få for meget merit:

- Jeg ville ikke risikere at gå glip af noget vigtigt på uddannelsen, siger han.

 

Voksenlærlinge i Ringkøbing-Skjern Kommune

Januar 2020: 74

Januar 2021: 116

Januar 2022: 149

Januar 2023: 152

Marts 2023: 150