21. januar 2019

Kommende års retning godkendt af byrådet

Kommende års retning godkendt af byrådet

”Det gode liv” og ”Vækst og udvikling” er stadig nøgleord for udviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men siden første del af Plan- og Udviklingsstrategien i sommer blev offentliggjort og husstandsomdelt under netop disse to overskrifter, er der arbejdet intenst på at formulere strategiens mere detaljerede del 2 og 3, der går i detaljer med planlægning og revision af kommuneplanen.

I sidste uge blev den samlede Plan- og Udviklingsstrategi foreløbigt godkendt af byrådet og sendes nu i otte ugers offentlig høring.

Plan- og Udviklingsstrategien er byrådets strategi for udviklingen i kommunen de kommende år. Med netop Det gode liv og Vækst og udvikling som hovedtemaer indeholder den de overordnede politiske signaler samt retning for den kommende kommuneplan, som sætter de fysiske rammer for kommunens udvikling.

Det handler om nærvær

Del 2 handler i korte træk om dialog, nærhed og formidling i den fysiske planlægning i kommunen:

- Vi vil gøre fysisk planlægning mere nærværende, fordi planlægning er det, der skaber rammerne for det gode liv og vækst i kommunen, siger borgmester Hans Østergaard og fremhæver, hvordan f.eks. infrastruktur har stor betydning for erhvervslivets muligheder for at udvikling og for at tiltrække de dygtigste medarbejdere.

For at illustrere, hvordan kommunens planlægning går igen i borgerens liv fra vugge til grav møder vi Ida Lykke i Plan- og Udviklingsstrategien. Ida Lykke er en fiktiv borger, og gennem hendes liv vises det, hvordan fysisk planlægning har indflydelse gennem alle livets faser. Det er blandt andet med til at sikre trygge og sammenhængende stisystemer, levende og attraktive bymidter og udviklingsmuligheder for virksomhederne.

- Gennem Ida Lykke håber vi klart og tydeligt at få formidlet, hvordan fysisk planlægning har betydning for det gode liv og vækst og udvikling i vores kommune, siger Niels-Peter V. Lauridsen, leder af kommunens Planlægningsafdeling.

Han tilføjer, at den nærværende planlægning desuden vil komme til udtryk i en temarevision af kommuneplanen, så der skabes rum til mere dialog og borgerinvolvering, ligesom kommunen udover at gøre mere ud af at fortælle, hvordan fysisk planlægning påvirker os i alle livets faser, også vil synliggøre aktuel planlægning for borgerne.

Vi ser langt ud i fremtiden

Den kommende revision af kommuneplanen ligger i strategiens Del 3 og vil bl.a. fokusere på byroller - samspil mellem byer og land, på en sammenhængende og velfungerende infrastruktur med plads til den tunge trafik og på optimale og rummelige rammer for erhvervslivet. Her præsenteres også de særlige udfordringer kommunen har – som f.eks. det faktum, at sammenhængskraften udfordres af, at Ringkøbing-Skjern Kommune er landets geografisk største kommune eller den udfordring, at der mangler overblik over, hvad der kendetegner de forskellige områder, hvad vi er stolte af kort sagt, og hvordan der kan satses på markante fyrtårne, når den gode historie skal danne eksempel for efterfølgende planlægning.

Kommunens strategi for planlægning og udvikling er udarbejdet sammen med seks ambassadører fra byrådet samt via temamøder i byrådet.

- Det har været en længere proces, men inddragelsen sikrer, at Plan- og Udviklingsstrategien fokuserer på dét, der er behov for at arbejde med – og sikrer dens langtidsholdbarhed, forklarer Niels-Peter V. Lauridsen.

Se Plan- og Udviklingsstrategien her: 

Plan- og Udviklingsstrategien sendes i offentlig høring frem til 18. marts