11. februar 2021

Kviktestere er klar til at teste lærerne

Allan Østergaard, Ungdomsskolen

- I vil møde en enkelt eller to, der får næseblod eller måske bliver svimmel, så det skal I også lære at håndtere, sagde Falcks paramediciner og udsendte underviser, da han onsdag rullede værnemidler og testkit ud i et mødelokale i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Herefter gik formiddagen på at uddannede et lille team i at pode til kviktest.

Blandt spritflasker og mundbind, visirer og plastichandsker lærte de otte podere at spritte af, skifte plastichandsker, håndtere testkit og testaffald, registrere, pode og at holde rent bord i helt bogstavelig forstand.

For det, der egentlig ’bare’ handler om at føre en blød podepind forsigtigt ind i næsen kræver både ro, omhyggelighed og overblik. 

- Vi vil gerne være helt sikre på, at vi får uddannet poderne bedst muligt, således at vi kan skabe tryghed omkring kviktestene ude på skolerne. Lærere og andet personale skal vide, at de er i kyndige hænder, når de lægger næse til en kviktest, siger Jørgen Helbro, afdelingschef i Dagtilbud og Undervisning og koordinator for kviktest-indsatsen på skoleområdet.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi valgt en model, hvor vi etablerer og uddanner et centralt udkørende team, der skal foretage podningerne. Det har vi gjort for at sikre, at rammerne er helt trygge, siger Jørgen Helbro og tilføjer, at det er i alles interesse, at så mange som muligt lader sig teste, når muligheden er der.

Planen er, at poderne kører ud i tre hold, ét hold pr skoledistrikt i kommunen, og at de hele tiden er under sygeplejefaglig supervision af personale i kommunens afdeling for Sundhed & Omsorg.

Samarbejde på tværs

Allerede mandag efter vinterferien er poderne klar til at tage rundt på de første af kommunens skoler for at teste personalet.

At Ringkøbing-Skjern Kommune så relativt hurtigt har fået etableret et team af oplærte podere – og fået styr på logistikken omkring kviktest, er resultatet af et vellykket samarbejde på tværs af kommunen.

I praksis er det ledelse og personale fra Ungdomsskolen, der koordinerer indsatsen og som i samarbejde med Virksomhedsservice i kommunens beskæftigelsesafdeling har udvalgt poderne.

De vil nu bruge vinterferien på at øve med poderne, få køreplanerne til at gå op, og f.eks. i samarbejde med de enkelte skoler finde velegnede lokaler til kviktestene, ligesom de står for at skaffe bl.a. værnemidler og kviktest-kit, biler, telefoner og computere til en GDPR-forsvarlig registrering af test og svarresultater.

Alt sammen med assistance fra Dagtilbud & Undervisning og personale fra Viden og Strategi.

Der er oprettet en e-mailadresse, hvor skolernes ledelse eller personale kan henvende sig med eventuelle spørgsmål, ligesom skolerne er blevet bedt om at indberette, hvor mange blandt de enkelte skolers personalegruppe, der ønsker den frivillige kviktest to gange om ugen.