12. februar 2021

Ældrecentre og plejehjem åbner igen dørene

colourbox

Det er en af den slags nyheder, der har været længe ventet. Men torsdag kom meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at besøgsrestriktionerne på ældrecentre og plejehjem nu er ophævet.

Beboere på ældrecentre og plejehjem må derfor igen få ubegrænset besøg af pårørende og bekendte.

Ophævelsen af besøgsrestriktionerne skyldes kombinationen af det lave smittetal i kommunen og det faktum, at beboere og plejepersonale nu er vaccineret mod Covid-19. Det såkaldte incidenstal for Ringkøbing-Skjern Kommune har den seneste uge været på 24,8 - eller knap 25 smittede pr. 100.000 borgere. 

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 17. december 2020 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til alle plejecentre i kommunen, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirus-sygdom.

Det er dét påbud, der nu er ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed minder dog samtidig om, at ledelsen på de enkelte plejehjem og ældrecentre er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 

I Ringkøbing-Skjern Kommune betyder det, at besøg så vidt muligt stadig finder sted i beboerens egen bolig, og som besøgende opfordres man til at tage kontakt til personalet, hvis man af en eller anden grund har behov for at henlægge besøg på fællesarealer.

- Der er stadig et forsamlingsforbud i Danmark, så derfor skal vi være opmærksomme på, at der ikke samles for mange personer på én gang i fællesarealerne, forklarer Vibeke Drachmann, områdeleder for ældrecentrene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen skrev allerede torsdag til både beboere og pårørende og fortalte om den gode nyhed. I brevet gjorde kommunen opmærksom på, at dørene til ældrecentre og plejehjem allerede torsdag blev låst op, og tilføjede:

”Alle er velkommen til at komme på besøg. Vi skal dog stadig passe på, så der skal fortsat bæres mundbind ved besøgene ligesom der skal sprittes af og holdes god afstand.”