21. februar 2024

Lær at tackle-forløb kan hjælpe dig med at passe bedre på dig selv

Colourbox

Sundhedscenter Vest inviterer borgere med angst og depression til et kursusforløb, hvor de lærer at tackle hverdagen. Nyt hold starter op tirsdag d. 12. marts i Ringkøbing.

Op imod 400.000 voksne danskere vil i løbet af et år opleve symptomer på angst. Samtidig vil 150.000- 300.000 have symptomer på depression. Dét vurderer Sundhedsstyrelsen og Psykiatrifonden. Angst og depression er dermed to af de hyppigt forekommende psykiske lidelser.

Derfor er der også mange gode grunde til, at kommunerne udbyder kursusforløb, hvor borgere med angst og depression lærer at tackle deres situation og håndtere udfordringerne i hverdagen.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har Sundhedscenter Vest siden 2007 udbudt kursusforløb under ”Lær at tackle”-paraplyen, og tirsdag den 12. marts starter et nyt kursusforløb op i Ringkøbing, hvor alle interesserede over 18 år kan tilmelde sig og deltage gratis.

I samme båd

I kursusforløbene arbejdes der med enkle teknikker, og kurserne afholdes med det overordnede formål at øge livskvaliteten for deltagerne.

Noget af det særlige ved forløbene er, at instruktørerne på holdene er frivillige, som selv har eller har haft den pågældende situation tæt inde på livet.

- For mange af deltagerne gør det en stor forskel at møde andre, der har samme udfordringer som de selv har. Derfor opfordrer vi til, at man tager kontakt, hvis man ønsker mere information eller tilmelder sig og møder op, siger sundhedsfaglig medarbejder ved Sundhedscenter Vest, Hanne Larsen.

Hun tilføjer, at det ikke kræver en henvisning fra lægen at deltage på kurset.

En bedre hverdag

”Lær at tackle”-kursusforløbet er en overordnet ramme for såkaldte mestringsprogrammer, hvor borgere med angst og/eller depression kan få redskaber til bedre at mestre deres situation i hverdagen.

Gennem syv kursusmoduler á 2,5 timer mødes de med erfarne undervisere og lærer gennem undervisning og erfaringsudveksling – dét, der i kursusmaterialet kaldes ”kognitiv indlæringspsykologi” - at få en bedre hverdag.

En lang række videnskabelige undersøgelser dokumenterer positive effekter af ”Lær at tackle”-kurserne. Deltagerne i kurserne har bl.a. fået øget trivsel, færre symptomer og er blevet bedre til at mestre hverdagen og sygdommen, herunder også en øget tro på egne evner til at mestre situationen og til at få følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne.

 

FAKTA:

I Ringkøbing-Skjern Kommune starter Sundhedscenter Vest nyt ”Lær at tackle angst og depression”-forløb op den 12. marts 2024. Interesserede på 18 år og derover kan henvende sig til Hanne Larsen på hanne.larsen@rksk.dk eller sende en e-mail til sundhedscenter.vest@rksk.dk for mere information eller tilmelding.

Praktisk information:

Dato og tid: 1. mødegang tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 14 - 16.30, herefter fortsætter kurset de efterfølgende 6 tirsdage.

Sted: Sundhedscenter Vest, Nørredige 28, indgang A i Ringkøbing (mødelokalet i kælderen)

Pris: Deltagelse på kurset er gratis. Man kan købe en kursusbog til 100 kr.

 

Lær at tackle kurser er korte selvhjælpsforløb, der er udviklet på Stanford University i USA på baggrund af mere end 35 års forskning, I dag er kurserne udbredt i mere end 30 lande verden over.

Lær at tackle er gruppeforløb, der skal hjælpe mennesker med angst og/eller depression til at håndtere hverdagen på bedst mulig vis.

Du kan læse mere om Lær at tackle-forløbene i Ringkøbing-Skjern Kommune på siden her:  https://sundhedscenter-vest.rksk.dk/sundhedsfremme-og-forebyggelse/laer-at-tackle

 

Ifølge Komiteen for Sundhedsoplysning, har følgende positive effekter vist sig ved ”lær at tackle”-forløbene for angst og depression:

•                           Bedre selvvurderet helbred

•                           Reduktion af smerte og træthed

•                           Reduktion af symptomer på angst og depression

•                           Reduktion af bekymring for helbred

•                           Øget self-efficacy (tro på egne evner)

•                           Reduceret funktionsbegrænsning

•                           Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer

•                           Øget fysisk aktivitet

•                           Øget trivsel

•                           Bedre søvn