27. maj 2024

Kommunale indkøb bliver endnu grønnere

Kommunale indkøb bliver endnu grønnere

Er det nødvendigt? Svaret er ja, for alle er nødt til at bidrage, hvis klimamålene skal nås. Byrådet har med den nye indkøbsstrategi sat fokus på at forbruge færre ressourcer uden at gå på kompromis med en effektiv opgaveløsning.

Kommunen er hvert år ude med den store indkøbsseddel, og når bon’en er slået ud, lyder beløbet på omkring 1,4 milliarder kroner.

Derfor giver det mening at kigge nærmere på, hvilke indkøb der foretages, om prisen er den rigtige og om indkøbene lever op til kommunens Klimahandlingsplan 2023-2026 – og derfor er indkøbsstrategien nu blevet opdateret.

Trappe med fire trin

Med den opdaterede indkøbsstrategi har kommunen fået et nyt redskab: indkøbs- og forbrugstrappen. Trappen er et billede på de fire trin, som alle medarbejdere og ledere opfordres til at tænke på, inden de foretager et indkøb til kommunale arbejdspladser.

Det første trin er: Gentænk. Kan du løse opgaven uden at købe nyt? Er indkøbet nødvendigt eller en automatrefleks?

På trin 2: Reducér forbruget. Du bliver mindet om at forbruge mindre.

På trin 3: Genbrug, Del og Reparér. Her skal der tænkes levetidsforlængelse af produkter og deling mellem enheder.

Trin 4: Når du skal foretage et indkøb, er opfordringen, at du skal købe klima- og miljøvenlige produkter.

- De overordnede mål, når vi skal foretage indkøb, handler om penge og om bæredygtighed, siger Jane Eichenwald Henriksen, økonomichef i Ringkøbing-Skjern Kommune og fortsætter:

- Det er godt for økonomien og klimaaftrykket, hvis et indkøb kan undgås. Derfor gælder det om at blive på så lavt et ”trappetrin” som muligt, forudsat vi stadig effektivt kan løse vores kerneopgave. 

Team Udbud står for at sikre indkøbsaftaler til både kontorer, skoler, kantiner, plejehjem, etc.

- Med den nye indkøbsstrategi håber vi at kunne inspirere medarbejderne i kommunen til at tænke mere kritisk over deres indkøb, for der er meget at hente både i forhold til penge men også i forhold til miljøet. Vi har for eksempel sparet to millioner kroner ved at købe vores egne måtter til institutioner, hvor vi før havde en aftale, hvor måtterne blev hentet flere gange om måneden og skiftet ud med ny-rensede måtter. Det er et eksempel, som både giver mening på klimakontoen men også på prisen, siger Jane Eichenwald Henriksen, der kommer med en opfordring til medarbejderne:

- Står I på din arbejdsplads i en situation, hvor I vil ud og købe nyt, så overvej først, om I kan løse opgaven effektivt på en anden måde, om I har noget, der kan repareres, eller om I kan låne af nogen andre. Hvis det ikke er tilfældet, så kan det være, at den bedste idé er at købe nyt – men så skal man sikre sig, at indkøbet er både bæredygtigt og klimavenligt.

Læs mere om kommunens klimatiltag her:

Klimaplan A

Indkøbsstrategi 2024