22. maj 2020

Kommunen til borgerne: Støt de lokale butikker ellers forsvinder de

Kommunen til borgerne: Støt de lokale butikker ellers forsvinder de

”Vær med til at skabe lokalt liv. Brug vores egne forretninger”. Sådan hedder det i en ny kampagne: Handl Lokalt!  hvor Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til, at man handler lokalt for på den måde at bidrage til at bevare et attraktivt, inspirerende og engageret handelsliv for både fastboende og besøgende i kommunen.

Kampagnen, der kører i de lokale medier allerede fra den kommende uge, blev skudt i gang, da samtlige medlemmer af Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune på et ekstraordinært møde onsdag sagde ja til at bevillige 100.000 kr. ud af et samlet budget på 150.000 kr. De resterende 50.000 kr. kommer fra handelsforeningerne.

Formålet med kampagnen er at opfordre borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune til at lægge deres handel lokalt – i håbet om at understøtte de mindre erhvervsdrivende, som har måttet lukke under corona-nedlukningen eller som har holdt åbent, men set omsætningen svinde mærkbart ind.

- Udover at få bylivet til igen at blomstre skal kampagnen også fortælle borgerne, at det er sikkert og trygt at handle i butikkerne og at færdes i bymiljøet, hvor der er taget en række initiativer for at sikre de handlende mod corona-smitte, fortæller Søren Elbæk, viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg.

Han peger på, at detailhandlen i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018 omsatte for 3,3 mia. kr.

- Med så svimlende summer siger det sig selv, at det ikke kun er de handlende, det går ud over, når salget svigter. Det er os alle sammen, og derfor er jeg da også glad for, at det var et enigt udvalg, der bakkede op om kommunens håndsrækning til detailhandlen, siger Søren Elbæk.

Det nytter noget

Et notat fra kommunens Analyse & Effekt-afdeling viser, at 28 procent – eller godt en fjerdedel af omsætningen i detailhandlen kommer fra turisterne.

- Mange af de turister kan vi desværre stadig kigge langt efter, men vender man regnestykket om, viser det, at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune selv lægger næsten tre ud af fire kroner i butikkerne. Derfor siger det sig selv, at det nytter noget for vores detailhandel, hvis vi hver især vælger at lægge vores handel lokalt igen, siger også borgmester Hans Østergaard.

- Det lokale butiksliv er vigtigt for os alle. Handelslivet skaber lokale arbejdspladser og lokalt liv, og fra kommunens side vil vi derfor gerne opfordre til, at vi alle bakker op om de lokale forretninger, tilføjer han.

Borgmesteren håber, at lokal opbakning til detailhandlen vil understrege, at fællesskab og samarbejde på tværs af bygrænser er i fokus i kommunen:

- Vi har en tradition her i kommunen for at give et nap med, når det gælder. Det håber jeg, at vi også alle sammen vil gøre i det her tilfælde, siger han.

Med i kampagnen er de lokale handelsforeninger og Ringkøbing Fjord Handelsråd. I handelsrådet siger direktør Lise Mejlhede Kjeldbjerg:

- Det er unikt, hvordan kommunen bakker op om handelslivet bl.a. gennem kampagnen her. Der er ingen tvivl om, at langt de fleste detailhandlere og restauranter har haft det hårdt under corona-nedlukningen - og at mange fortsat kæmper hårdt med eftervirkningerne. Detailhandlen er med til at skabe liv i byerne, og derfor håber vi, at borgerne omvendt vil være med til at sikre den lokale detailhandels overlevelse.

Penge på kistebunden

Ifølge notatet fra kommunens Analyse & Effekt-afdeling har vi da også alle sammen lidt på kistebunden at bruge af. Beregninger foretaget for Finansministeriet viser nemlig, at en gennemsnitlig dansk husstands forbrug til tøj og sko, restaurantbesøg og hotelovernatninger er faldet med i alt knap 2000 kr. i perioden fra nedlukningen af Danmark den 12.marts og frem til 1. maj.

Samtidig har supermarkeder og byggemarkeder oplevet en fremgang i omsætningen på hhv. 20 og 50 procent i marts måned og 40 og 30-40 procent i april.

Mens frisørerne havde en nedgang i omsætningen i marts på 85-90 procent, indhentede de lidt af den tabte indtjening, da de fik lov at åbne igen 16. april. I april måned har frisørerne over en kam haft en omsætningsfremgang på 30-40 procent i forhold til april 2019.

Se dagsordenpunktet fra Erhvervs- og Vækstudvalgets møde her: 

Og se kampagnens annonce her: