15. maj 2019

Planer om Innovest II får medvind i Økonomiudvalget

Foto: Merete Jensen

Med Økonomiudvalgets godkendelse skal mulighederne for en tilbygning til Innovest nu undersøges.

Planen indebærer, at Innovest i Skjern udbygges med i alt 5000 kvadratmeter, hvoraf kommunen overtager halvdelen og flytter Beskæftigelse og Borgerservice fra det gamle rådhus på Finderupvej og adresserne på Tinghusvej 1 og Nygade 56 ud i de nye bygninger.

De resterende 2500 kvadratmeter af Innovest II vil den fremtidige bygherre ifølge den ’ejerlejlighedsmodel’, der opereres ud fra, blive forpligtet til at stå for salg eller udlejning af. Overtagelse af Innovest-grunden og kommunens nuværende administrationsbygninger i Skjern vil indgå i udbuddet.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi er i gang med at sondere mulighederne. Det gamle rådhus på Finderupvej 7 og 9 i Skjern står over for en omfattende og tidskrævende renovering. Vurderingen har derfor været, at der kunne være bedre økonomi i at bygge til Innovest og flytte Beskæftigelse og Borgerservice ud af de nuværende bygninger. Kommunens del af finansieringen af Innovest II kan i dette scenarie ske gennem besparelser på de årlige driftsomkostninger, forklarer viceborgmester Søren Elbæk.

Viceborgmesteren vurderer desuden, at kommunens beskæftigelsesafdeling ville kunne høste gavnlige synergieffekter ved fysisk at være placeret tæt på Erhvervsrådet og Skolebyen i Innovest II.

- Herudover er det nok så vigtigt for os, at en tilbygning til Innovest vil bidrage til erhvervsudviklingen i kommunen i form af øget kontorkapacitet, og at byggeriet desuden vil gavne byudviklingen i Skjern midtby, fordi rådhusgrunden forventes udlagt til boliger, der igen vil give øget bosætning og handel – også uden for kommuneadministrationens åbningstider, forklarer Søren Elbæk.

En god investering

Et Innovest II vurderes at ville kunne stå færdigbygget allerede i januar 2021 og tænkes opført i samme stil som Innovest. Kontorlejemålene i tilbygningen vil skulle dele fællesfaciliteter som foyer, kantine, auditorium og mødelokaler med Innovest. Borgerservice og Beskæftigelse vil dog få en separat indgang.

De samlede etableringsomkostninger er beregnet til at udgøre 70 mio. kr.

Med baggrund i det indarbejdede forslag om salg af grunde og bygninger, samt en forventet besparelse på den planlagte renovering af de nuværende kontorfaciliteter på Finderupvej 7 og 9, vil kommunens andel af Innovest II på 2500 kvadratmeter og etableringen af 100 nye P-pladser resultere i en nettoinvestering på ca. 22 mio. kr. som forrentes gennem en årlig driftsbesparelse i kommunen på godt 700.000 kr.

Innovest, der blev indviet i september 2015, har været et trækplaster for erhvervsvirksomheder med fokus på vækst, udvikling og innovation, og giver med alt fra auditorium til mødelokaler og kontorfællesskaber de faciliteter, der har været brug for. Innovest II tænkes at dele disse faciliteter og f.eks. kantine med Innovest, og vil således primært lægge hus til kontorlokaler.  

Ud over Ringkøbing-Skjern Forsyning, der bebor ca. halvdelen af kontorarealerne i Innovest, har også Erhvervsrådet og den to-årige erhvervsakademiuddannelse til markedsføringsøkonom under Erhvervsakademi MidtVest til huse i Innovest.