16. maj 2019

Løsning på plads for Fresiahavens børn

Løsning på plads for Fresiahavens børn

Ringkøbing-Skjern Kommune har nu fundet en mere holdbar pasningsløsning for de godt 50 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn fra den integrerede institution Fresiahaven.

Til og med tirsdag den 21. maj vil børnene fortsat blive passet i SFOen på Tim Skole. Derefter er der oprettet midlertidig børnehave i Tim Hallen. Børnehavebørnene vil fortsat kunne bruge deres gamle legeplads.

En utraditionel løsning står også klar til Fresiahavens mindste brugere. Forældrene vil fra onsdag morgen skulle aflevere deres vuggestuebørn på plejehjemmet, hvor vuggestuen flytter ind i en ledig plejebolig.

- Den mere langsigtede løsning bliver, at vi genopbygger Fresiahaven. Det er aftalt med forsikringsselskabet, som dækker udgifterne, siger Daniel Vestergaard, der er bygningskonstruktør i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han bekræfter, at en mindre del af Fresiahaven er svært skadet af branden, ligesom der er omfattende sod- og vandskader. Kommunens forventning er dog, at store dele af Fresiahaven allerede om 3-4 måneder kan tages i brug igen.

- Vi vil evt. supplere med en pavillon i den mellemliggende periode, og samlet set kigger vi på en tidshorisont på ca. 6 måneder, før hele Fresiahaven er renoveret efter branden, siger Daniel Vestergaard.

Kommunen havde allerede før branden i søndags besluttet at bygge en ny integreret børneinstitution i Tim. Første spadestik er dog endnu ikke taget, og institutionen står tidligst færdig om halvandet år, så derfor er det planen, at børnene skal være i deres gamle institution i et års tid, før den nye institution slår dørene op.

- Vi har både fra kommunens og fra den integrerede institutions side mødt så megen velvilje og hjælpsomhed i lokalområdet i forbindelse med branden. Det er vi meget taknemmelige for, og jeg er sikker på, at det alt sammen nok skal ende godt, siger Daniel Vestergaard.

Politiet har afsluttet de tekniske undersøgelser på brandstedet, men der foreligger endnu ikke en konklusion af, hvad der startede branden.