25. maj 2023

Så åbner Bredbåndspuljen igen med nye penge

Colourbox

I Ringkøbing-Skjern Kommune har godt 2.000 husstande allerede fået tilskud. Kommunen opfordrer flere til at søge og afholder infomøder den 12. og 13. juni.

Egentlig synes Mona Trærup selv, at hun bor i verdens navle små 4 kilometer udenfor landsbyen Højmark midt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Men i Danmarks geografisk største kommune er afstandene store og husene spredte, så det ’tilbud’ Mona Trærup og hendes mand fik fra en udbyder på at få lagt bredbånd ind lød på 1,3 mio. kr.

- De kaldte det et ’tilbud’, siger hun og fortsætter:

- Vi syntes jo ikke, at der var meget tilbud over det. Vi havde talt om, at hvis det kunne gøres for måske 50.000 kr. ville vi overveje at gøre det, men 1,3 millioner…

Derfor tog Mona Trærup teten, da den statslige bredbåndspulje sidste år igen blev lanceret med 100 mio. kr. til en bedre bredbåndsforbindelse i de tyndtbefolkede områder af Danmark.

Pengene i Bredbåndspuljen, der nu igen udbydes med 100 mio. kr., skal netop hjælpe digitaliseringen på vej i de områder af landet, hvor kommercielle selskaber ikke har en økonomisk interesse i at etablere og udbyde en god dækning.

Bredbånd for 3.000 kr.

Umiddelbart efter et informationsmøde om Bredbåndspuljen, som kommunen afholdt, greb Mona Trærup og hendes mand fat i deltagerne og bad dem om at blive hængende lidt endnu:

- Nu de alligevel var taget hjemmefra, bad vi dem sætte sig ned vej for vej, udpege en vejformand og få samlet navne, telefonnumre og e-mailadresser på alle, der var interesseret i bedre bredbånd, fortæller hun.

Alt i alt fik de samlet 147 adresser i Højmark-, Finderup- og Brejning-området, og i december sidste år fik projektet tilsagn om i alt 5.039.700,00 kr. fra Bredbåndspuljen.

- Kun én adresse ville ikke være med, forklarer Mone Trærup og tilføjer, at nogle få adresser, som ikke havde råd, kom med på et solidarisk princip, hvor dem, der kunne, betalte lidt ekstra for at få alle med i projektet.

Selv med den ekstrabetaling får Mona Trærups familie nu senest til nytår bredbånd for 3.000 kr. i stedet for at skulle betale 1,3 mio. kr. for muligheden for at streame en film.

Gode råd til ansøgningsprocessen

Når Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur en af de første dage i juni igen åbner for en ny bredbåndspulje med 100 mio. kr. anbefaler Mona Trærup, at man som ansøger sørger for at have en god struktur fra starten, så kontaktoplysningerne på alle interesserede i et projekt bliver indhentet ens:

- Selv hvis man bruger en skabelon kan man stå tilbage med 10 forskellige Excel-ark, hvor fornavne, efternavne, adresser og e-mailoplysninger er skrevet i forskellige kolonner, så de ikke bare sådan kan samkøres, erfarede hun.

Samtidig anbefaler Mona Trærup, at man ikke sigter efter at samle 147 adresser.

- Sidste år skulle et projekt være på mindst på 20 husstande for at opnå max point indenfor det kriterie i puljen. Et projekt bestående af mere end 20 adresser gør det mere bøvlet og er ikke nødvendigvis en fordel for ansøgningen, forklarer hun.

Ligesom sidste år åbner Bredbåndspuljen dog også med en særordning som enkelthusstande kan søge. Ligesom i den ordinære ordning bliver pengene her uddelt efter ansøgning.

Infomøder

Bredbåndspuljen blev etableret i 2016, og samlet set har flere end 2.000 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune opnået tilskud til bredbånd siden da. I 2022 fik 807 adresser tilskud fra Bredbåndspuljen, men der er stadig ca. 750 adresser på landet i Ringkøbing-Skjern Kommune, der fortsat kan opnå støtte, hvis de søger puljen:

- Vi opfordrer alle, der er berettiget til at søge til at gå sammen i projekter og få sendt en ansøgning afsted til Bredbåndspuljen. Et godt og solidt internet er fuldstændig afgørende for at få en moderne hverdag til at hænge sammen, siger viceborgmester og formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg, Søren Elbæk.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside https://bredbaandspulje.sdfi.dk/ kan man se, om en adresse er registreret som tilskudsberettiget, når puljen åbner.

I bestræbelserne for at få så mange husstande i kommunen koblet på et godt internet, afholder Ringkøbing-Skjern Kommune også i år informationsmøder om Bredbåndspuljen.

De finder sted den 12. juni kl. 19.00-20:30 i Vorgod-Barde Hallen, Nørlundvej 1, 6920 Videbæk og den 13. juni kl. 19.00-20:30 i Højmark Forsamlingshus, Adelvej 45, 6940 Lem.

På møderne vil kommunens digitaliseringskonsulent Kasper Barsted Christensen og landdistriktskoordinator Lotte Finnerup gå i dybden med bredbåndspuljen, ansøgningsprocessen fra start til slut, og desuden drøfte med deltagerne, hvordan kommunen hjælper projekterne bedst muligt.

Tilmelding til møderne sker til kasper.christensen@rksk.dk hvor man bedes anføre, hvilket af de to møder, man ønsker at deltage i. Han man spørgsmål, kan Kasper Barsted Christensen kontaktes på telefon 20 71 61 23.

 

Fakta:

Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2023. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.

Bredbåndspuljen blev etableret i 2016. I 2022 fik 807 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune tilskud fra Bredbåndspuljen. Samlet set har mere end 2.000 adresser i kommunen opnået tilskud til bredbånd.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der fortsat registreret cirka 750 tilskudsberettigede adresser.

På siden her https://bredbaandspulje.sdfi.dk/ finder man Bredbåndskortet, der viser, om en adresse kan søge tilskud eller ej, ligesom man som borger får besked i e-Boks, hvis man er tilskudsberettiget. 

Hvis man er i tvivl om sine bredbåndsmuligheder, kan man også tjekke sin adresse på www.tjekditnet.dk

Informationsmøder om Bredbåndspuljen:
12. juni kl. 19.00-20:30 i Vorgod-Barde Hallen, Nørlundvej 1, 6920 Videbæk  
13. juni kl. 19.00-20:30 i Højmark Forsamlingshus, Adelvej 45, 6940 Lem.