31. maj 2023

Soltra: Den socialøkonomiske succes spreder sig til andre virksomheder

Beskæftigelsesudvalget på besøg hos Soltra

Kommunens tætte samarbejde med Soltra har sikret en varig tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for et betydeligt antal borgere med begrænset arbejdsevne eller minimal arbejdserfaring, og andre lokale virksomheder er begyndt at headhunte blandt Soltras medarbejdere. Arkivfoto fra Beskæftigelsesudvalgets besøg hos Soltra.

Når 56 vestjyder med 18 forskellige nationaliteter og en vifte af forskellige fysiske og psykiske udfordringer hver morgen møder ind på job hos Soltra i Tim, er det bl.a. på baggrund af et stort arbejde fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Beskæftigelsesafdeling.

Soltra, der er underleverandør til Vestas og åbnede produktion i Ringkøbing-Skjern Kommune i marts 2019, er nemlig en socialøkonomisk virksomhed.

Blandt medarbejderne er bl.a. fleksjobbere og tidligere kontanthjælpsmodtagere, borgere fra kommunens integrationsindsats samt borgere, der egentlig var gået på førtidspension eller på vej mod det, men som valgte at tage imod tilbuddet om et job på en arbejdsplads med plads til hensyn.

Med andre ord borgere, som på den ene eller den anden måde har haft kontakt med Jobcenteret – og som via Beskæftigelsesafdelingens håndholdte, målrettede indsats og tætte samarbejde med Soltra er blevet hjulpet i gang med et job på almindelige lønvilkår:

- I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at skabe arbejdspladser til borgere med nedsat arbejdsevne, bl.a. for, at vi kan være med til at forløse virksomhedernes vækstpotentiale og samtidig skabe varig tilknytning til det ordinære arbejdsmarked for et betydeligt antal kandidater med begrænset arbejdsevne eller minimal erfaring med arbejdsmarkedet, fortæller fagchef for Beskæftigelse, Kim Ulv Christensen.

Han peger på, at en femtedel af borgere i den arbejdsduelige alder fra 16 til 66 år i Ringkøbing-Skjern Kommune pt er forsørget af offentlige ydelser. Et tal, der ikke ser ud til at aftage, med mindre – som han siger, at ”der tænkes anderledes i forhold til at få flere borgere ind på arbejdsmarkedet”:

 - Kan vi f.eks. gennem aftaler med socialøkonomiske virksomheder som Soltra sikre, at en større del af arbejdsstyrken bibeholdes på arbejdsmarkedet – og især, at de yngre borgere får en fod indenfor på arbejdsmarkedet og bidrager til fællesskabet – så kan vi også nedbringe de offentlige udgifter. Derudover er jeg overbevist om, at der er livskvalitet i at være en del af arbejdsmarkedet og en del af fællesskabet på en arbejdsplads, siger Kim Ulv Christensen.

- En socialøkonomisk virksomhed som Soltra er ikke et tiltag, der løser hele problematikken, men ét, der bidrager på en meget positiv måde, tilføjer han.

Troen på egne evner

Spanske Soltra arbejder ud fra en målsætning om at skabe beskæftigelse til den mest udsatte gruppe borgere med henblik på at fremme deres inklusion i samfundet:

- Vores filosofi er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. Vi har brug for alle – og alle kan ét eller andet, siger Soltras produktionschef i Danmark, Karsten Mikkelsen.

Han kalder det positivt, at mange af medarbejderne på Soltras produktion i Tim med tiden er rykket videre til ordinære job i andre virksomheder:

- For os er dét et tegn på, at de i løbet af deres tid på Soltra har fået troen på egne evner på en arbejdsplads. Mange af vores medarbejdere har været uheldigt ramt af livet og har derfor ikke tidligere haft mulighed for at fastholde en stilling, det kan de nu, forklarer han.

Ifølge Karsten Mikkelsen skiller Soltra sig ud fra andre socialøkonomiske tiltag ved at være en rigtig virksomhed:

- Vi skal levere et produkt til en kunde, som kræver, at vi leverer til tiden og i en høj kvalitet. Dét adskiller os fra de mange andre projekter. Det gør os ikke nødvendigvis til en ’bedre forretning’, men vi er en anden type virksomhed med en gruppe medarbejdere, der yder noget til fællesskabet og får en hverdag, der fungerer til gengæld.

Nye muligheder

Beskæftigelsesafdelingen har fra starten haft en eksklusivaftale med Soltra, så al arbejdskraft til virksomheden kommer gennem Jobcenteret.

- Vi har formidlet kontakten og stået for oplæringen, og vi har arbejdet aktivt for at gøre borgerne relevante for virksomheden, fortæller Seda Dodurga Sandahl, der er kommunens projektleder på samarbejdet mellem Jobcenterets Virksomhedsservice og Soltra.

Hun peger på, at samarbejdet mellem Jobcenteret og Soltra har betydet, at borgere som var lidt længere væk fra arbejdsmarkedet har fået nye muligheder, men understreger også, at ansættelsen hos Soltra altså sker på ganske almindelige vilkår.

De ansatte hos Soltra er således ansat på en fleksjobordning med den rummelighed og de hensyn, der skal til og med en løn, der bliver suppleret af kommunen - eller på ordinære vilkår og på Dansk Industris almindelige overenskomst.

På den måde har Soltra været en slags trædesten for kommunens generelle indsats for at formidle kontakten mellem borgere på kanten af arbejdslivet og andre lokale produktionsvirksomheder.

- Vi arbejder for at skabe partnerskaber mellem Soltra og andre virksomheder, og vi kan allerede nu se, at andre virksomheder rekrutterer fra Soltra og nu har ansatte, der fik en god og nødvendig arbejdserfaring hos Soltra, fortæller Seda Dodurga Sandahl.

Hun tilføjer, at andre lokale virksomheder også har fået øjnene op for de kvaliteter, der ligger i at hente nye kræfter ind fra folk, der tidligere stod udenfor arbejdsmarkedet.

Indretter så alle kan være med

Faktisk åbner flere lokale virksomheder for en produktion, der i højere grad kan rumme medarbejdere med fysiske eller psykiske udfordringer.

- De finder opgaver, som den gruppe af medarbejdere kan løse på trods af deres udfordringer. Det er den filosofi, Soltra arbejder ud fra, hvor de f.eks. ansætter ingeniører til at udtænke arbejdsgange og indretning af produktionen, der gør, at alle kan være med.

Dét er en tendens, der breder sig - og seneste eksempel er en Skjern-virksomhed, der producerer sine varer bl.a. gennem en partnerskabsaftale med Jobcenteret – og med god arbejdskraft fra en tidligere førtidspensionist, en fleksjobber, en ung kontanthjælpsmodtager og en udenlandsk tilflytter.

- Det handler om at finde lønsomme produktioner med plads til rummelighed. Og igen: det er ordinære job, vi taler om; ikke endnu en tur i projektmøllen for borgere med nedsat arbejdsevne, siger Kim Ulv Christensen og tilføjer:

- Med indsatser som disse kan vi være med til at øge arbejdsudbuddet og kommunens indtægtsgrundlag – og så bidrager de socialøkonomiske virksomheder til, at alle kan være en del af fællesskabet, hvor alternativet var passiv forsørgelse.

 

FAKTA:

Soltra arbejder med en målsætning om at skabe beskæftigelse til den mest udsatte gruppe for at fremme deres inklusion i samfundet.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Beskæftigelsesafdeling arbejder aktivt på at udvikle det rummelige arbejdsmarked efter følgende succeskriterier:

  • At etablere gode samarbejdsrelationer med virksomhederne og være en attraktiv partner med henblik på at udvikle virksomhedens sociale ansvar.
  • At, der etableres nye socialøkonomiske virksomheder.
  • At der skabes nye stillinger til borgere med nedsat arbejdsevne hos socialøkonomiske virksomheder.
  • At der etableres nye partnerskabsaftaler mellem socialøkonomiske virksomheder og små- og mellemstore virksomheder

Som en del af aftalen med Soltra har Beskæftigelse i samarbejde med Skjern Tekniske Skole arrangeret kurser og kompetenceudvikling for medarbejderne i perioder med nedgang i ordrerne hos Soltra. Derfor har de ansatte været på f.eks. sikkerhedskurser, på skolebænken for at udvide deres elementære dansk og taget truckcertifikat, krancertifikat m.m. Kombinationen af arbejdserfaring og målrettet kompetenceudvikling gør medarbejderne fra Soltra attraktive for områdets øvrige virksomheder.

Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”