26. maj 2020

Tilbagebetaling fra Musikskolen kræver statslig kompensation

fra Musikskolens facebook-side - efter tilladelse fra musikskoleleder Preben Frederiksen

Mens Musikskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune i disse dage udsender opkrævninger for dans-, drama-, sang- og musikundervisning til elever og forældre, fortsætter debatten om en eventuel tilbagebetaling af penge betalt under corona-nedlukningen. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Erik Viborg er rystet over ministerens tvetydighed i sagen.

Da Danmark lukkede ned den 12. marts, blev eleverne på Ringkøbing-Skjern Kommunes Musikskole også bedt om at pakke deres blokfløjter, saxofoner og nodehæfter - og tage hjem.

Undervejs i nedlukningen har de fået tilbudt fjernundervisning i det omfang det har kunnet lade sig gøre, men som Musikskolens leder Preben Frederiksen siger, så er det svært at få f.eks. undervisning i korsang pr. langdistance.

- Andre har valgt fjernundervisningen fra, fordi de selv eller deres børn har manglet det overskud – eller den internetforbindelse – det ville kræve, fortæller Preben Frederiksen.

Musik- og Kulturskolerne har nu fået lov at åbne igen fra i morgen onsdag den 27. maj. I takt med åbningen udsender Ringkøbing-Skjern Musikskole netop i disse dage opkrævninger for næste rate af betalingen for undervisningen. Derfor får Preben Frederiksen opringninger fra forældre og elever på Musikskolen, der har svært ved at forstå, at de skal betale for noget, de ikke føler, de har fået.

- Det er svært at vide, hvad vi skal sige til de folk, der ringer. Vi lægger os selvfølgelig op ad de beslutninger som politikerne træffer, men forskellige kommuner melder forskelligt ud, så forældrene har nogle forventninger, som vi ikke nødvendigvis kan indfri, forklarer han.

Kommuner skal ikke tilbagebetale

Holdningen i kommunens Kultur- og Fritidsudvalg er, at Ringkøbing-Skjern Kommune gerne tilbagebetaler hele eller dele af elevbetalingen, hvis der kommer statslig refusion af pengene, hvilket det pt ikke ser ud til at der gør.

Anbefalingen fra Kommunernes Landsforening (KL) og Foreningen af Danske Musik- og Kulturskoler (DMK), er da også, at man som musikskole ikke skal tilbagebetale undervisningsgebyrerne for perioden under corona-nedlukningen. I et brev til KL skriver kulturminister Joy Mogensen, at hun er enig i, at hverken lov om musik eller bekendtgørelsen om musikskoler indeholder regler, der gør, at kommunerne skal tilbagebetale forældrebetalingen.

Men samtidig åbner ministeren en kattelem ved at påpege, at kommunerne kan have en moralsk forpligtigelse til helt eller delvist at refundere egenbetalingen. Og dét ryster formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg:

- Jeg synes simpelthen ikke, det er ordentligt af vores kulturminister at sige sådan, siger han og tilføjer, at han er fortørnet over, at ministeren på den måde tager kommunerne som gidsel over for elever og forældre på kultur- og musikskolerne:

- Ét er, at skolerne tilsyneladende blev glemt på Christiansborg. Men jeg er ærligt talt også rystet og overrasket over, at en minister kan gå ud og sige sådan noget. Hun ved da, hvilken klemme det efterlader kommunerne i, når hun på den ene side siger, at loven giver os ret til ikke at tilbagebetale, og på den anden side siger, at vi bør nok gøre det alligevel – uden at hun af den grund sikrer en statslig kompensation.

Erik Viborg understreger, at han meget gerne så, at Musikskolen refunderede hele eller dele af egenbetalingen til eleverne:

- Men det kræver, at vi som kommune får en statslig refusion af pengene. Ellers har vi ikke penge at drive musikskole for i fremtiden.

Refusion kan sikre ’kunder i butikken’

Den holdning deler Musikskolens leder:

- Skulle vi tilbagebetale elevbetalingen uden samtidig at få en kompensation, ville det betyde, at vi ville miste næsten 800.000 kr. for perioden fra marts og til nu. Det har vi ganske enkelt ikke råd til, siger Preben Frederiksen og peger på, at Musikskolen trods elevernes fravær ikke har kunnet lukke ned for faste udgifter som f.eks. løn til de ansatte.

Han understreger samtidig, at han godt kan forstå, at musikskolens elever ikke kan være tilfredse med at betale for en ydelse, de ikke har fået fuldt ud:

- Ønskescenariet for mig ville være, hvis vi fik en eller anden form for statslig kompensation, så vi delvist kunne kompensere vores elever f.eks. i form af en nedsat egenbetaling til næste sæson.

Preben Frederiksen tilføjer, at en delvis kompensation kunne ’være med til at holde kunderne i butikken’:

- Det, der bekymrer mig, er gentilmeldingen for næste år. Jeg har forældre, der har tre børn tilmeldt musikskolen. Det er en ret stor udgift at betale for musikundervisning for tre børn, hvis man ikke er sikker på, at man får det maksimale for pengene.

FAKTA:

Der er ca. 930 elever Ringkøbing-Skjern Musikskole, der ud over musik også tilbyder dans-, drama- og billedkunst-linjer. Den yngste elev er 6 mdr. den ældste er 80 år.

Læs mere på musikskolens hjemmeside på https://musikrisk.dk/