7. maj 2021

Værter og venner søges til spisevenskaber

Andreas Bargmann, Agnethe Fløe Andersen,  Else og Kurt Sylvestersen, Ældre Sagen. Har alle givet mundtligt tilsagn.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Ældre Sagen lancerer nu et frivilligt tilbud, der skal give enlige ældre over 65 år en at snakke med, mens de spiser.  

For karbonaden smager bare bedre og glider nemmere ned, når man spiser den i godt selskab.

Det ved de i Odense Kommune, hvor Spiseven-konceptet opstod som et forsøg på at give småtspisende ældre lidt mere at stå imod med.

- Evalueringer fra Odense har vist, at især livskvaliteten hos de deltagende borgere stiger markant, fortæller Kirsten Nørgaard, frivilligkoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhed- og Omsorgsafdeling.

- De ældre spiseværter har – ud over en betydelig bedre helbredsrelateret livskvalitet – fået det ud af at spise sammen med en fast spiseven, at de er gået op i vægt og har fået et bedre funktionsniveau, tilføjer hun.

Spisevenner og -værter

Sammen med de tre lokalafdelinger af Ældre Sagen i kommunen overfører Kirsten Nørgaard derfor nu Spiseven-konceptet til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her rækker hun – og Ældre Sagens fire frivillige kontaktpersoner på Spiseven-projektet, nu ud til enlige ældre over 65 år, der kunne tænke sig at blive spisevært - og få selskab til maden en gang imellem. Og så søger de ikke mindst frivillige spisevenner – unge som gamle, der har lyst til at besøge en ældre borger og spise et måltid mad sammen med vedkommende.

- Målet er, at det øgede indtag af mad og samværet med spisevennen skal øge borgerens energi og overskud til aktiviteter i hverdagen, medvirke til større livsglæde og dermed formindske og forebygge ensomhed hos borgeren, forklarer Kirsten Nørgaard. Hun opfordrer til, at man spiser sammen jævnligt, og peger på, at det kan være individuelt, om man skal ses en gang om ugen, hver anden uge – eller efter aftale mellem spisevært og spiseven.

- Det er spisevennens opgave at skabe god stemning og sikre hyggelige rammer omkring måltidet, tilføjer hun.

Maden kommer fra det kommunale køkken Åkanden, og man kan være med i ordningen uanset om man normalt får mad leveret derfra eller ej. Spiseværten betaler selv sin mad, mens kommunen betaler for spisevennens måltid.

Kartofler og brun sovs

Kirsten Nørgaard peger på Røde Kors’ Julevenner-ordning, hvor familier inviterer enlige indenfor omkring julebordet som et eksempel på en succesfuld spise-sammen-ordning, og hun håber at der også den anden vej rundt vil være interesse blandt folk med lidt mentalt og tidsmæssigt overskud til at tage på besøg hos enlige ældre.

- Jeg kunne da også godt forestille mig, at der kunne være unge studerende, som måske lige er flyttet hjemmefra, der synes, at det kunne være hyggeligt at komme på besøg hos en ældre en gang om ugen og få serveret et gratis måltid mad med kartofler og brun sovs, siger Kirsten Nørgaard.

Hun opfordrer pårørende til ældre enlige til at fortælle deres ældre familiemedlem om tilbuddet – og henviser til Ældre Sagens kontaktpersoner, hvis man vil være med i tilbuddet eller selv har et forslag til et spisevenskab.

De fire frivillige kontaktpersoner er:

Videbæk og omegn: Agnethe Fløe Andersen, 51 77 81 61, ejv.net[mail]6920net.dk

Skjern-Tarm og omegn: Andreas Bargmann, 24 43 42 63, Johanandreasb[mail]gmail.com

Ringkøbing-Holmsland: Kurt og Else Sylvestersen, 40 27 42 75, sylvestersen[mail]pc.dk

 

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommunes Social- og Sundhedsudvalg bakkede allerede i oktober 2020 op om Spisevenner. Projektet er dog pga. corona først startet op i uge 18.

På kommunens hjemmeside kan man læse mere om Spisevenner:​