5. maj 2021

Ned med sygefraværet og op med trivslen: Projekt Langtidsrask åbner for flere virksomheder

Ned med sygefraværet og op med trivslen: Projekt Langtidsrask åbner for flere virksomheder

I tre år har Projekt Langtidsrask forebygget sygefravær på private og offentlige virksomheder – nu er der plads til flere partnerskaber.

Konceptet er lige så enkelt, som det er klogt: En tidlig håndsrækning til medarbejdere, der af den ene eller anden grund er udfordret på en måde, så det slider på trivslen eller kan ende i en sygemelding.

Håndsrækningen gives af et team af socialrådgivere og en fysioterapeut, som tager anonyme snakke med de medarbejdere, der ønsker det, hos de deltagende virksomheder

- Vi kommer med et overblik over muligheder for hjælp og støtte. Og det kan i sig selv være en stor hjælp, når overskuddet er ved at ryge, siger Christina van Diemen, der er projektleder på Projekt Langtidsrask.

- Det er både i medarbejderne og virksomhedernes interesse at undgå mistrivsel og sygemeldinger. Og vi oplever, at vi ofte finder løsninger, som får vendt spiralen fra nedadgående til opadgående, for de mennesker, vi snakker med.

De tre år Projekt Langtidsrask har eksisteret viser, at projektet bærer frugt. Evalueringer viser stor tilfredshed blandt både medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse med tilbuddet fra Langtidsrask. Det er gratis for virksomheder at være med.

Plads til flere private virksomheder
Projekt Langtidsrask samarbejder med kommunale, statslige og private virksomheder, og nu åbnes der op for flere samarbejder med private virksomheder:

- Vi har nogle nye virksomheder på vej ind, men vil gerne have flere private virksomheder med. Vi har gjort os mange gode erfaringer både på store, mellemstore og små enheder, og vi ser helt klart, at vi kan være en værdifuld samarbejdspartner for flere virksomheder, siger Christina van Diemen.

Under corona-perioden har langtidsrask-konsulenternes hyppige besøg på virksomhederne været erstattet af personlig rådgivning via videoforbindelser, telefon eller mail, men den håndholdte, personlige rådgivning er stadig kernen i projektet.

- Vi får god feedback fra både ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere, som kan se værdien af vores rådgivning i forhold til trivsel og kortere sygemeldinger, siger Christina van Diemen.

Projekt Langtidsrask laver ugentlige opslag på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/langtidsrask/ med små trænings- og inspirationsvideoer, som kan bruges af alle, uanset om virksomheden er med i Langtidsrask.

 

FAKTA

  • Siden februar 2018 har medarbejdere med udfordringer af fysisk, psykisk eller social karakter kunnet henvende sig til Langtidsrask og få anonym råd og vejledning om muligheder i den kommunale forvaltning, i den offentlige sygesikring og i private sundhedsforsikringer.
     
  • Følgende private virksomheder er med i Projekt Langtidsrask: Arla Danmark Protein, Arla Kørselscenter Vest, Vestas i Ringkøbing og Lem, GPV, VM Tarm, Soltra samt Spjald Entreprenørforretning.
    Derudover er samtlige enheder inden for plejehjem og hjemmeplejer samt aktivitetscentrene i Ringkøbing-Skjern Kommune med.  Fra kommunen deltager også Vej & Park og Socialrådgivningen. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern deltager, og Skattestyrelsen er med som statslig virksomhed.
  • Rådgivningen er et tilbud til alle virksomhedens medarbejdere uanset om de er bosat i Ringkøbing-Skjern Kommune, da langtidsrask går i dialog med bopælskommunen, hvis der er brug for at få sat forskellige former for støtte op.

    På kommunens hjemmeside findes også flere oplysninger om langtidsrask, hvor der også er kontaktoplysninger