4. marts 2024

80 tons affald fører til afspærring ved molokker på havnen

foto: Merete Jensen

Udgiften til affaldsmolokkerne på Ringkøbing Havn betales af havnens brugere, men fyldes ofte op med byggeaffald og småt brændbart, som ikke stammer fra autocampere, lystsejlere og hytteejere.

Derfor har havnefoged Micheal Olsen nu sat en afspærring op, så man for at komme til molokkernes åbning er nødt til at gå forbi skilte, der fortæller, hvem der må bruge molokkerne.

- Jeg har set adskillige biler komme oppe fra byen med bagagerum eller trailere fyldt op med murbrokker og almindeligt husholdningsaffald, som røg i molokkerne, fortæller havnefogeden.

Åben container 24 timer i døgnet

Molokkerne på Ringkøbing Havn driftes af havnen og betales af lejerne, dvs. folk, der ejer en hytte på havnen, har en båd liggende eller kommer i autocamper.

- Ifølge havneloven skal vi sikre, at skibe kan komme af med deres almindelige dagrenovation 24 timer i døgnet. Derfor har vi molokkerne, men de er ikke en del af den kommunale affaldsordning, og er derfor ikke tilgængelige for alle og enhver, forklarer Michael Olsen.

Han tør ikke gætte på, hvor mange af de 80 tons affald, som havnen betalte for at få afhentet i 2023, der stammer fra andre end havnens betalende brugere.

- Men jeg kan se, at mængden af affald, der bliver efterladt i vores miljøskur svandt betragteligt ind, efter at vi fik sat en elektronisk lås og kameraovervågning på. Nu skal man bruge det havnekort, som man også bruger til strøm, for at komme ind i miljøskuret. Førhen lå der jo gamle cykler, køleskabe og stereoanlæg. Det gør der ikke mere.

Michael Olsen overvejer derfor, om løsningen på molokkerne også kan være at indhegne og kameraovervåge dem, så man skal bruge en kodelås eller et nøglekort for at komme ind.

- Men det koster alt sammen, og vores økonomi er rimeligt udfordret i forvejen, siger havnefogeden og peger på, at der er flaskecontainere til offentligt brug både ved Brugsen i Ringkøbing, ved Rådhuset og ved plænen, der bruges til bl.a. træsymposium.

-Vi appeller til, at folk, der tidligere har brugt molokkerne lader være, når de ved, at de er beregnet til havnens brugere – og finansieret af havnene brugere, siger han.