29. februar 2024

Samtaler om det gode seniorliv rykker også ind på biblioteket

Colourbox

Sundhedscenter Vest inviterer borgere over 65 år til møder om bl.a. osteoporose, faldforebyggelse og sorg på kommunens aktivitetscentre – og introducerer samtidig åbne seniorsamtaler på biblioteket den første torsdag i hver måned.

Uge 10 nærmer sig – og traditionelt ville det i Ringkøbing-Skjern Kommune være lig med en invitation fra Sundhedscenter Vest til alle over 65 år om at deltage i et stort seniormøde med oplæg om f.eks. nogle af de mest almindelige diagnoser og livstilsproblematikker.

Men i år er seniormøderne afløst af mange mindre arrangementer rundt om i hele kommunen – og af en månedlig mulighed for en samtale med sundhedsfagligt personale på biblioteket i Skjern.

- Vi har i et par år oplevet, at de store seniormøder ikke tiltrak så mange af de ældre borgere, som vi egentlig gerne ville nå ud til, så derfor har vi gentænkt konceptet og tilbyder nu en række mindre og mere lokale møder, forklarer Lene Winkler, koordinator for Sundhedsfremme og Forebyggelse i Sundhedscenter Vest. 

- Flere af møderne, der har været afholdt på aktivitetscentrene i løbet af januar og februar, har allerede tiltrukket mange deltagere, siger Lene Winkler.

Hun tilføjer, at alle arrangementer har forskelligt indhold, men fælles for dem er, at der er kaffe og brød, foruden en mulighed for at møde andre seniorer.

Arrangementerne på aktivitetscentrene bliver annonceret i ugeaviserne og på Sundhedscentrets hjemmeside på sundhedscenter-vest.rksk.dk , hvor man også kan se, hvordan man tilmelder sig.

På listen her, kan man se, hvilke temamøder, der ligger i kalenderen for de kommende måneder:

26. 2. 24 Hvide Sande om osteoporose, balance og faldforebyggelse
17. 9. 24 Ringkøbing om kontinens    
19. 9. 24 Hvide Sande om sorg
26. 9. 24 Skjern om sorg
9. 10. 24 Tarm om faldforebyggelse
13.11.24 Videbæk om kontinens

Der er tilmelding til ovenstående arrangementer hos Sundhedscenter Vest på telefon 99 74 19 12 eller e-mail sundhedhedscenter-vest@rksk.dk

- Ud over arrangementerne på aktivitetscentrene kommer vi også gerne ud til f.eks. foreninger og arrangementer i kommunen og medvirker med forskellige sundhedsfaglige oplæg, siger Lene Winkler.

Kaffesnak på biblioteket

Som noget nyt vil en sundhedsfaglig medarbejder nu også sidde på biblioteket i Skjern kl. 10-12 den første torsdag i hver måned. Her vil vedkommende sidde klar til at tage en uformel og uforpligtende ’kaffesnak’ om det gode seniorliv med interesserede borgere over 65 år.

- Det er op til de ældre, der møder op på biblioteket, hvad vi skal tale om, siger Hanne Larsen og peger på, at mulige emner kunne være en snak om hverdagen, om helbred og trivsel, sorg og ensomhed eller f.eks. om vejledning og støtte til pårørende til borgere, der f.eks. lever med langvarig sygdom.

- De åbne møder på biblioteket er tænkt som et supplement til arrangementerne på aktivitetscentrene, men er man en borger over 65 år, er man også altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller et besøg hjemme hos en selv, siger Hanne Larsen.

Første kaffesnak på biblioteket er torsdag den 7. marts kl. 10-12. Man behøver ikke tilmelde sig til de åbne møder på biblioteket. Man kan bare møde op.

Herudover er det planen, at der vil blive arrangeret temamøder i hhv. Bork den 14. marts og senere på året også i Borris og Tim. Datoer og indhold for de to sidstnævnte landsbyer vil blive annonceret senere.