16. marts 2020

Byrådsmøde udsættes

Byrådsmøde udsættes

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet at udskyde byrådsmødet i morgen tirsdag d. 17. marts 2020, så det i stedet holdes tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 16.00.

Udskydelsen er begrundet i den nuværende situation, hvor der tages særlige tiltag i forhold til udbredelsen af coronavirussen.

Byrådsmøder i Ringkøbing-Skjern Kommune optages og streames, så man som borger kan følge dem via kommunens Facebook-side.

De praktiske omstændigheder for mødet d. 31. marts er under afklaring.

Hvert udvalg tager løbende stilling til afvikling af udvalgsmøder. Der henvises til kommunens hjemmeside for offentliggørelse af dagsordener og referater.