16. marts 2020

Kommunen fremrykker betalinger til leverandører

Kommunen fremrykker betalinger til leverandører

Erhvervslivet mærker lige nu de økonomiske konsekvenser af corona-udbruddet i Danmark. Derfor har økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune hastegodkendt at kommunen giver erhvervslivet en hjælpende hånd ved at sikre, at kommunens leverandører får betalinger for ydelser hurtigst muligt i stedet for at vente i de sædvanlige op til 30 dage.

- Vi er klar over, at erhvervslivet mærker presset, og vi har alle sammen et ansvar for at hjælpe hinanden gennem situationen. Ved at fremrykke betalingerne, styrker vi virksomhedernes øjeblikkelige kassebeholdning, hvilket kan afbøde nogle af krisens konsekvenser, siger borgmester Hans Østergaard.

Både brancheforeninger og virksomheder fra hele landet har de seneste dage meldt ud, at situationens alvor både kan betyde afskedigelser og i værste fald, at virksomheder er nødt til at lukke.

- Det vi oplever, er ekstraordinært, og vi håber naturligvis på, at få krisen overstået hurtigst muligt. Fremrykningen er indtil videre en håndsrækning til virksomhederne, siger Hans Østergaard, der fortæller, at Ringkøbing-Skjern Kommune lytter opmærksomt til erhvervslivets behov.

Her har blandt andre Dansk Industri været fremme med flere forslag, hvor en hurtig og rettidig betaling af private leverandører har været fremtrædende.

- Vi lytter også til rådet om, ikke at udnytte kommunens muligheder for at fremsætte krav om erstatning over for de virksomheder, hvor kommunen pga. krisen ikke modtager den normale service, Siger Hans Østergaard.

Et eksempel herpå er, at kommunen pga. krisen ikke modtager den rengøring på lukkede skoler, der ellers er aftalt. Her kunne kommunen gøre et krav gældende i forhold til den manglende rengøring. Det kommer dog ikke til at ske.

Ringkøbing-Skjern Kommune vil nu ændre opsætningen i kommunens økonomisystem. Herefter vil kommunens leverandører modtage betaling snarest muligt.