7. marts 2019

Der er guld at finde i lokalt klyngesamarbejde

Der er guld at finde i lokalt klyngesamarbejde

26 lokale produktionsvirksomheder har forbedret deres bundlinje ved at optimere deres strategier, maskiner og processer via klyngeprojekt. Projektet forankres nu i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Virksomheden EV Metal fra Ringkøbing, der blandt andet lever af at fremstille ventiler og fittings, slog til, da de gennem klyngesamarbejdet fik tilbudt et gratis testforløb med teknologihuset DAMRC. Et valg der har haft stor værdi for virksomheden. Med hjælp og vejledning fra DAMRC opnåede de blandt andet en forbedring på 55 procent i deres fræserprocesser og en stigning på 63 procent i værktøjernes levetid. Begge er resultater, der for alvor kan mærkes på bundlinjen.

- Vi har nogle dyre processer, så de steder, hvor vi kan effektivisere, der er pengene lynhurtigt tjent hjem igen. Når vi finder de rigtige processer at optimere på, er det en guldforretning, siger Erling Tofting, teknisk chef i EV Metal.

Og det er netop resultater som disse, der overbeviser formand for Erhvervs- og Vækstudvalget om det treårige klyngeprojekts succes:

- Vi har en fantastisk stærk produktionsindustri i vores område. Med klyngeprojektet har vi med vækstmidler kunnet understøtte, at virksomhederne også i fremtiden er gearet til at møde og forudse markedernes krav og behov.  Derfor glæder det mig også, at elementer af projektet nu integreres i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds vifte at tilbud til de erhvervsdrivende i vores område, siger Søren Elbæk.

Projektet har resulteret i maskin- og procesoptimering med en effekt på anslået fremtidig økonomisk værdi for de involverede virksomheder. En værdi der spænder fra 200.000 kr. helt op til ekstra værdi på 2.000.000 kr. per år per virksomhed. 26 lokale virksomheder har deltaget i projektet.

- Projektet har givet erhvervskonsulenterne en ny viden om strategisk forretningsudvikling. Derfor har vi besluttet, at projektet kører videre i erhvervsrådet som en integreret del kommunens erhvervsservice, hvor konsulenterne har indarbejdet det i deres måde at vejlede kommunens virksomheder, siger erhvervsrådsdirektør Hans Jørn Mikkelsen.

Virksomhederne fik et nyt fokus
De deltagende virksomheder har fået fokus på vigtigheden af at arbejde strategisk, og de er blevet opmærksomme på udviklingen i retning af Industri 4.0, digitalisering og cirkulær økonomi. Det har skabt fokus på branding af virksomhederne både i forhold til tiltrækning af arbejdskraft og synlighed på den internationale markedsplads over for kunder og mulige samarbejdspartnere. Virksomhederne er blevet opmærksomme på at sætte sig selv i scene politisk og markedsmæssigt. 

FAKTA
I 2015 blev der fra vækstpuljen for produktionsindustri bevilget 3.140.000 kr. til Klyngeprojektet. Projektet startede i januar 2016 og løb til udgangen af 2018. Formålet med projektet har været at understøtte udviklingen af områdets produktionsvirksomheder. Dette er blandt andet sket ved at inddrage eksterne aktører, som er eksperter inden for teknik, design, innovation og viden, samt ved at understøtte samarbejde mellem de deltagende virksomheder.

Projektet har været delt op i tre spor:

Spor 1 – Strategi: Strategiproces med fokus udvikling af klyngenetværk og strategisk forretningsudvikling. 26 virksomheder har deltaget i denne del af projektet.

Spor 2 - Forretningsudvikling: Her udvikler og omdanner man den nyeste viden inden for forskning i avancerede produktionsteknologier og materialer til praktiske løsninger - herunder udvikling og optimering af fremstillingsprocesser. 

Spor 3 - Netværk og arrangementer: Der er etableret to netværk. Et salgsnetværk mellem 11 virksomheder samt et netværk der arbejder med integration af international arbejdskraft.