15. marts 2017

Flere events for børn, unge og turister i fremtidens svømmehal i Ringkøbing

Flere events for børn, unge og turister i fremtidens svømmehal i Ringkøbing

Kultur- og Fritidsudvalget har valgt, at ROFI-centret i Ringkøbing overtager driften af Ringkøbing Svømmehal fra og med 1. januar 2018. Det er resultatet af et nyligt afsluttet udbud, og betyder samtidig farvel til Den Selvejende Institution Ringkøbing Svømmehal, der har stået for driften hidtil.

- Valget er faldet på tilbuddet fra ROFI, fordi det bedst opfylder vores krav til drift af svømmehallen i udbudsmaterialet. ROFI’s tilbud indeholder konkrete handleplaner på samtlige de eksempler om udvikling af svømmehallen, som vi har med i udbudsmaterialet, siger formand for Kultur -og Fritidsudvalget Kristian Ahle (V).

Tilbudsgiverne blev bedt om at fremsende en vision og handleplan for udvikling af svømmehallen med en beskrivelse af svømmehallens fremtidige aktiviteter, fokuspunkter og eventuelle investeringer samt redegørelse for, hvordan aktiviteterne tænkes gennemført.

- Vi har lagt vægt på, at svømmehallen udvikler sig og markerer sig med mere ”kant” i fremtiden. Vi mener, tiden er inde til flere events og utraditionelle tilbud, der appellerer til nye brugergrupper, men der skal selvfølgelig også være fokus på tilbud, som de nuværende brugere sætter pris på, siger formand for Kultur -og Fritidsudvalget Kristian Ahle (V).

Nogle af de tilbud ROFI har med i sit tilbud er events for børn og unge, f.eks. Sjov Lørdag og Aqua Disco, nye wellness-arrangementer samt samarbejde med det lokale forenings- og idrætsliv, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

Derudover fremlægger ROFI detaljerede og konkrete planer for udvikling af svømmehallens potentiale som turistmål, planer for udvikling af samarbejdet i

Campusområdet samt konkrete tiltag til at øge børn og unges fortrolighed med vand, herunder arrangement af svømmeskoler.

Endelig vil ROFI medvirke til udvikling af et samarbejde om driften af tekniske anlæg med kommunens andre svømmehaller for at sikre højere kvalitet og bedre økonomi.

Der er fra og med i dag en 10 dages stand-still periode, hvor andre tilbudsgivere har muligheden for at klage over afgørelsen af udbuddet. Efter stand-still periodens udløb, indledes udarbejdelsen af den egentlige driftsaftale.