8. marts 2024

Flere på flere timer vil give bedre hverdage for medarbejdere og borgere

Flere på flere timer vil give bedre hverdage for medarbejdere og borgere

Sundheds- og omsorgsfagene er fag, hvor det er kutyme at arbejde på deltid - på landsplan er 80 procent af medarbejderne i de fag på deltid. Historisk set har deltid været et værktøj til at få døgn-vagtplanerne til at hænge sammen - lige som det også er en reminiscens fra da kvinderne ville ud på arbejdsmarkedet, men også skulle passe familien og hjemmet. Det er nogle af grundene til, at stillinger i sygeplejen og i social- og sundhedsfagene ofte bliver slået op som deltidsstillinger.

Men plejer er død. Tiden er en anden. Der er stort behov for at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft til at tage sig af de kommende års meget store årgange i plejesektoren - og sammenholdt med at det nu er de mindre årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet, er der grund til at tænke nyt.

Derfor satte Ringkøbing-Skjern Kommune sidste år gang i projekt 'Flere på Flere Timer'. En gruppe ledere, tillidsvalgte og medarbejdere fra fem arbejdspladser i 'Handicap og Psykiatri' og 'Sundhed og Omsorg' har gennem vinteren kigget på, hvordan man give medarbejderne lyst til at komme på flere timer, så man ad den vej kan øge antallet af medarbejdere uden at skulle rekruttere i et vanskeligt marked. Resultaterne blev onsdag præsenteret for politikere, embedsmænd og afdelingsledere.

- Det er virkelig vigtigt, at vi begynder at italesætte emnet med flere medarbejdere på flere timer. Rekruttering af den rette kvalificerede arbejdskraft til de her områder bliver en udfordring i fremtiden, og derfor er vi nødt til at se på om vi kan gøre noget anderledes, siger borgmester Hans Østergaard og tilføjer:

- Det her handler også meget om den kultur, der er på området. Når man ude på arbejdspladserne begynder at tale sammen, kan man aflive myter og få vist, at det ikke er så farligt at gå lidt op i tid. Alle behøver jo ikke være på fuld tid - men hvis alle tager nogle ekstra timer, kan det også gøre en stor forskel.

Deltagerne i projektet er fra Handicap og Psykiatri Botilbuddet Fredensgade i Skjern og Holmehusene i Ringkøbing, mens Sundhed og Omsorg har været repræsenteret ved Tarm-Hemmet Hjemmepleje, Egvad Plejehjem og Akutfunktion og Aflastningsområdet.

Grupperne fra hvert sted har arbejdet grundigt med at se på, hvordan det kan gøre mere attraktivt at få flere faste timer på lønsedlen. Onsdag præsenterede de deres resultater:

Fredensgade Botilbud:

Det er vigtigt for brugerne af Botilbuddet Fredensgade, at de kender medarbejderne. Derfor har man forsøgt at ændre vagtplanen, så medarbejderne nu arbejder hver anden weekend i stedet for hver sjette weekend. Det er sket på frivillig basis for medarbejderne og til stor glæde for brugerne. Det kræver fleksibilitet kolleger imellem, at man vil afløse hinanden, hvis en har brug for fri en bestemt weekend. Men den fleksibilitet er der. "Vi skal passe på med ikke at have fordomme om, at medarbejdere ikke vil arbejde i weekenden, for det kan vi altså se, at der er nogen, der gerne vil," siger Erkan Alici, der som leder var med til at implementere det nye arbejdsskema.

Akutfunktion og Aflastningsområdet:

Her har man indført trivselstimen - det vil sige, at man har forlænget den ene aftenvagt med en time fra klokken 22 til 23. Det giver mere ro til den efterfølgende nattevagt, lige som det giver større arbejdsglæde hos medarbejderen som ved, at man kan gå klokken 23 fremfor næsten altid at blive forsinket, da vagten sluttede klokken 22. Fra april til december er andelen af fuldtids-ansatte medarbejdere i afdelingen steget fra 13,3 procent til 18,2 procent, mens antallet af deltidsansatte i samme periode er faldet fra 86,7 til 81,8 procent. Der er allerede flere ideer på vej.

Tarm-Hemmet Hjemmepleje:

Brugerne af hjemmeplejen er blevet spurgt, hvordan de gerne vil have deres hverdagsrutine. Det var for at se, om hjemmeplejen kan flytte rundt på opgaver og derved gøre arbejdsdagen mere attraktiv. Der arbejdes på, om én vej til at give flere timer til gavn for både ældre og medarbejdere kan være, at en morgenvagt møder ind klokken 06 i stedet for 07. Det vil eksempelvis give den tidligere landmand mulighed for at komme tidligt op, som han har været vant til hele sit liv. Medarbejderne vil i princippet gerne have flere timer, men de ønsker ikke flere weekendvagter.

Egvad Plejehjem:

De fleste medarbejdere er på 28-31 timer om ugen. Fem ud af 28 medarbejdere ønsker 2-7 flere timer om ugen - men de ønsker ikke mere weekendarbejde. Der er økonomiske udfordringer ved at flere skal på flere timer. Man arbejder her med en "drømme-arbejdsplan", hvor man vil mindske brugen af vikarer. Det vil man undgå ved at bruge puljetimer og ved at lade medarbejdere være tilknyttede flere afdelinger, så man kan være en god afløser på andre afdelinger end sin vante.

Holmehusene:

Her er tre gået op i tid, mens to er gået ned i tid. Dagsplanen er blevet ændret og medarbejderen har fået større indflydelse på vagtplanlægningen. De kalder den nye tilgang for "Drømmeplanen". Økonomi og "omsorgstræthed" kan være en barriere for at flere kan få flere timer.

 

Jens Peter Hegelund Jensen er kommunaldirektør og formand i HovedMED (medarbejdernes organisation, red.) i Ringkøbing-Skjern Kommune og dermed også den, der har været med til at skyde projektet i gang. Efter dagens præsentation var hans konklusion:

- Som kommune og arbejdsplads har vi stort fokus på hele tiden at være og skabe den attraktive arbejdsplads, så vi også i fremtiden kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for. Præsentationerne i dag har vist, at det er åbenlyst vigtigt, at der er en fleksibilitet i de her stillinger, hvis vi skal give medarbejderne lyst til at arbejde flere timer.

Den igangsættende og mere undersøgende del af projektet er nu afsluttet. Men arbejdet med at få flere på flere timer er først lige begyndt - og fortsætter de kommende år:

- Jeg er glad for, at medarbejderne er gået så grundigt til opgaven, og jeg synes virkelig, de er kommet frem til nogle spændende opdagelser, der giver stof til eftertanke. Jeg er især imponeret over, at de på Fredensgade i Skjern ad frivillighedens vej har fået ændret vagtplanen, så folk nu arbejder hver anden weekend i stedet for hver sjette weekend. Det viser, at der er et stort potentiale, og at vi har medarbejdere, som virkelig har fokus på kerneopgaven, siger Jens Erik Damgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Projektet her viser også, at når der arbejdes med emnet arbejdstid, så bliver arbejdspladsen måske endda endnu bedre. Vi kan se her, at medarbejdernes private ønsker måske passer endnu bedre med både borgernes og kommunens ønsker, end vi først havde regnet med, tilføjer han.