8. marts 2023

Kommunens fritidsafdeling flytter (midlertidigt) til Videbæk

Colourbox

I Idræts- og Fritidscenteret i Videbæk står DGI Vestjylland og kommunens fritidskonsulenter klar til at hjælpe frivillige i fritids- og idrætsforeningerne i uge 11.

”Kom til foreningsuge i uge 11 i Videbæk!”

Sådan lyder opfordringen til de frivillige i Ringkøbing-Skjern Kommunes fritids- og idrætsforeninger fra DGI Vestjylland og kommunens fritidskonsulenter.

De samarbejder også i det daglige, men i hele uge 11 vil DGI Vestjylland og kommunens Fritidsafdeling i fællesskab åbne pop-up kontor i Videbæk Idræts- og Fritidscenter og facilitere styrket dialog på tværs.

Det betyder bl.a., at de i samarbejde vil arrangere workshops for foreningslivet, afholde foreningsaften og stå klar til at byde på en kop kaffe og svare på spørgsmål om alt fra prioriteringerne i kommunens fritidspolitik til bureaukratiske benspænd, når foreninger f.eks. vil skifte kasserer eller oprette en bankkonto.

- I hele foreningsugen flytter vi kontoret ud til Videbæk Idræts- og Fritidscenter, hvor vi vil møde foreningerne på deres hjemmebane. Vi håber, at rigtig mange fra idræts- og fritidsforeningslivet vil benytte lejligheden til at komme forbi med deres spørgsmål, kommentarer og idéer, siger fritidskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lene Holm Poulsen.

Hun peger på, at en af de konkrete ting, frivillige foreningsfolk kan tage med hjem fra foreningsugen i Videbæk, er hjælp til f.eks. digitalisering og kommunikation samt inspiration til, hvordan de som bestyrelse kan gøre livet lettere, sjovere og mere aktivt – for bestyrelsesmedlemmerne såvel som for de udøvende medlemmer af en forening.

Unge trives i foreningslivet, men mangler

I det daglige samarbejde har DGI Vestjylland og kommunen et stort fokus på unge og deres frivillige engagement, bl.a. fordi antallet af frivillige unge i foreningerne falder, selvom en undersøgelse fra 2019 viste, at unges trivsel forbedres, når de er frivillige i en idrætsforening.

- Udover, at det jo er et paradoks, vi gerne vil arbejde for at løse, har unge også en kæmpe betydning for foreningernes virke og deres udvikling, forklarer Lene Holm Poulsen.

I foreningsugen i Videbæk afholder DGI Vestjylland og kommunens Fritidsafdeling derfor workshops, der bl.a. skal hjælpe med at sætte unges frivillige engagement på dagsordenen i foreningerne, og samtidig udvikle foreningerne, så de bliver endnu bedre i stand til at tiltrække unge.

- Vi ved, at frivilligt arbejde i en forening kan have en meget positiv betydning for et ungt menneske. Af samme grund er vi i DGI optaget af at skabe de bedste betingelser for, at så mange unge som muligt får chancen for at blive frivillig, siger direktør for DGI Vestjylland Sara Jørgensen. Hun tilføjer, at en undersøgelse fra bureauet KL7 viser, at 39 procent af unge, som ikke allerede er frivillige, gerne vil være det. Der er altså god mulighed for at få engageret endnu flere unge i foreningerne.

DGI har da også fokus på unges engagement som led i en større indsats, der vil løbe i hele 2023.

 

FAKTA

Foreningsuge i uge 11 afholdes i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, hvor DGI Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommunes Fritidsafdeling flytter ud i et midlertidigt pop-up kontor og arrangerer workshops, byder på kaffe og en snak og er klar til at møde idræts- og fritidsforeningerne på deres hjemmebane.

Pop-up kontoret holder åbent alle hverdage i uge 11, mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-13.