8. marts 2023

Affaldsordning går to ekstra skridt

Affaldsordning går to ekstra skridt

Vi er gode til at give tøj og tekstiler til genbrugsbutikker og velgørende foreninger, der kan sende tøjet videre til andre, som kan give tøjet et nyt og længere liv. Det skal vi endelig blive ved med. Men de hullede strømper, ødelagte lagner og olieplettede bukser skal ikke længere i restaffald.

- Til sommer skal det ødelagte tøj afleveres i tøjcontainere, der som udgangspunkt kommer til at stå sammen med indsamlingscontainerne til genbrugstøj. Når man har ryddet op hjemme i skabet, kan man så dele det tøj, der skal ud, i to poser: en til genbrug og en med det ødelagte, der skal kasseres. Det gør det nemmere for borgerne at få tøjet sorteret godt og korrekt, så det tøj, der kan leve videre, også kommer til at gøre gavn, siger Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Borgerne skal fortsætte med at sortere og aflevere glas som hidtil – og dermed lever kommunen på den private affaldssortering nu op til kravene fra regeringen.

Erhvervslivet skal sortere

Siden nytår har det været lovpligtigt for erhvervslivet at sortere deres husholdningslignende affald i de samme affaldstyper, som vi sorterer i derhjemme. De har haft aftaler med private renovatører, men får fra juni også mulighed for at vælge at komme på den kommunale ordning, som det affaldsregulativ, der er i høring, foreskriver:

- Virksomhederne har allerede ordninger med private renovatører, lige som mange har et erhvervskort til genbrugspladserne. Når virksomhederne nu skal sikre, at de kommer i mål med deres affaldssortering, så får de den ekstra mulighed, at de kan komme på kommunens henteordning, siger Ole Nyholm Knudsen.

Han opfordrer derfor virksomhedsledere til at kigge på deres virksomheds behov for affaldshentning, og Mette Dahl Vestergaard fra Genbrug supplerer:

- Kontakt din renovatør – eller en ny - og spørg ind til, hvordan de kan hjælpe din virksomhed med at overholde den nye sortering af det husholdningslignende affald.

Ved man allerede, at man ønsker at virksomheden skal på den kommunale affaldsordning, skal lederen kontakte Team Dagrenovation ved Ringkøbing-Skjern Kommune for at høre nærmere om, hvad man så skal gøre:

- Under alle omstændigheder gælder det, at hvis man er i tvivl om, hvordan man går til opgaven med at få hentet sit erhvervsaffald, så vil vi gerne være sparringspartner – man ringer eller skriver blot på 9974 1014 eller sender en mail på affald-genbrug@rksk.dk, siger Mette Dahl Vestergaard og tilføjer:

- Vi kan allerede nu hjælpe med sparring, men vi kan først tage imod de konkrete bestillinger fra juni, når ordningen er fuldt vedtaget. 

 

Se mere om erhvervsaffalds-ordningen HER

https://www.rksk.dk/erhverv/affald-landbrug-listevirksomhed/erhvervsaffald