20. marts 2019

Lokalaftale mellem Danmarks Lærerforening Fjordkredsen og kommunen i hus

Lokalaftale mellem Danmarks Lærerforening Fjordkredsen og kommunen i hus

Dialog, inddragelse og gennemsigtighed er de styrende principper i rammeaftalen, der netop er godkendt af byrådet.

Der er tilfredshed på begge sider af bordet med den nye aftale, som, med elevernes dannelse, læring og trivsel for øje, skal højne lærernes trivsel og sikre et tillidsfuldt samarbejdsklima.

- Selvfølgelig kan man ikke få alle sine ønsker opfyldt i en forhandling, men jeg synes, det har været et godt og konstruktivt forløb, hvor der er blevet lyttet til lærernes ønsker. Fx har lærerne efterlyst et max på antallet af undervisningstimer, og det har vi nu fået, siger Kirsten Busk, kredsformand i Fjordkredsen, Dansk Lærerforening (DLF).

- Vi har fået en aftale der styrker dialogen, og som levner plads til at man lokalt kan drive skole på den måde, der giver mest mening. Begge dele har været kolossalt vigtige for mig, siger Trine Ørskov, formand for Børne- og Familieudvalget.

Begge peger de på, at der med aftalen udstikkes en positiv kurs for det fremtidige samarbejde mellem lærere, ledelse, administrationen og det politiske lag:

- I bund og grund handler det om at skabe de bedste rammer for elevernes læring og trivsel, her er lærernes trivsel og arbejdsglæde naturligvis en vigtig komponent. Derfor styrker vi nu dialogen, så de enkelte lærere inddrages i de beslutninger, der direkte vedrører dem. Dermed ikke sagt, at alle lærere fremover vil være enige i alle beslutninger, men det handler om at skabe en forståelse for, hvorfor en beslutning er blevet som den er blevet, uddyber Trine Ørskov.

Aftalen indeholder blandt andet et krav om at hver enkelt af kommunens skoler laver lokalaftaler med DLF, at der laves lokale retningslinjer for at gøre det attraktivt at være nyuddannet eller nyansat som lærer, at samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentant styrkes og at der skal afholdes fællesmøder, der skal styrke de gode relationer mellem medarbejdere, ledere, administration og politikere.

Se hele aftalen her

Stadig vide rammer for lokale aftaler
Når der skal formuleres lokalaftaler for de 24 kommunale folkeskoler, vil resultatet med al sandsynlighed afspejle, at det er 24 forskellige skoler med stor spredning i geografi, lokal skolekultur og andre lokale forhold.

- Vi bor i landets største kommune og vi har en decentral skolestruktur. Det er der taget højde for i rammeaftalen, så det er muligt lokalt at planlægge skoleåret ud fra de forudsætninger, der gør sig gældende på de enkelte skoler, siger Trine Ørskov, formand for Børne- og Familieudvalget.

- Det er positivt, at der er fleksibilitet til at lave 24 forskellige lokalaftaler, så vi kan understøtte og bevare det, der fungerer godt på den enkelte skole, siger Kirsten Busk, kredsformand i Fjordkredsen DLF.

Rammeaftalen gælder i to år og vil blive evalueret undervejs.