2. marts 2017

Nu bygges Sandpladsen i Søndervig

Nu bygges Sandpladsen i Søndervig

I denne uge begynder arbejdet med at forvandle området omkring Søndervigs centrum til et nyt mødested for borgere og turister. En ny plads skal trække kystoplevelsen ind i midten af byen og forbinde strand- og byliv. Projektet gennemføres som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Alt er gjort klar, så der bliver mindst mulig gene for lokale og gæster, mens udformningen af Søndervigs nye naturlige samlingssted er i gang.

Nu begynder de første maskiner at flytte jord og sand på P-pladsen ved Badevej, så badebyen Søndervig kan få en plads, der binder by og strand sammen.

- Pladsen trækker naturen ind i byen med klitter, bænke og sand, der indbyder til leg og leben, så strandgæsterne bliver tilskyndet til at opholde sig i byen lidt længere, fortæller Asker Geyti, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 - Vi har gjort os stor umage for at genere så lidt som muligt, mens udformningen af Sandpladsen står på. Der vil være adgang til stranden, butikker og restauranter i hele perioden, men vi kan ikke undgå, at der kommer afspærringer, ligesom affaldscontainerne bliver flyttet over på MENYs parkeringsplads op mod Nordsøvej, fortsætter han.

Pladsen forventes indviet i juni 2017.

Projektet er støttet af Realdanias kampagne Stedet Tæller, som støtter udvikling og realisering af i alt 15 projekter i kystbyer i yderområderne. Projekterne skal forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i – året rundt.

 

Fakta
Undervejs i processen har der været to workshops, hvor beboere og turismeaktører har været samlet for at høre om projektet og komme med gode ideer til indretning og faciliteter.

Projektet er en del af Realdanias yderområdekampagne ”Stedet Tæller” og finansieres af Realdania og Ringkøbing-Skjern Kommune i fællesskab.

Sandpladsen er tegnet af den aarhusianske tegnestue Gjøde & Povlsgaard Arkitekter.

Arbejdet udføres af entreprenør Benno Gosvig

Om Realdanias kampagne Stedet Tæller
Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete fysiske projekter i Danmarks yderområder, heriblandt 15 projekter i kystbyer. Projekterne skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten og sætte gang i en positiv udvikling. Læs mere på www.stedet-tæller.dk